De gemiddelde termijn waarmee zakelijke facturen worden voldaan, is in het derde kwartaal uitgekomen op 39,3 dagen. Dat is een lichte verbetering ten opzichte van het vorige kwartaal (39,8 dagen) en het derde kwartaal van 2019 (39,5 dagen). Na de verslechtering gedurende het tweede kwartaal, is het betaalgedrag nu weer terug op het niveau van voor de corona-uitbraak. Dat blijkt uit de nieuwe Barometer Betaalgedrag van bedrijfsinformatiespecialist Graydon.

“Met een gemiddelde betaaltermijn van 39,3 dagen is het betaalgedrag zelfs licht verbeterd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar”, aldus John Swaab van Graydon. “De versoepelingen van de coronamaatregelen in het derde kwartaal heeft bedrijven in staat gesteld om weer enigszins als vanouds te ondernemen. Dit heeft er vermoedelijk aan bijgedragen dat veel bedrijven weer beter in staat waren om hun facturen tijdig te voldoen. De situatie is inmiddels weer anders, dus het is de vraag of de tweede golf en de aangescherpte maatregelen het betaalgedrag in het vierde kwartaal opnieuw onder druk zetten.”

Bijna alle sectoren betalen sneller

Facturen werden met 37,6 dagen in het derde kwartaal het snelste voldaan in de Landbouw en de Bouwnijverheid. De Zorgsector en Overige dienstverlening volgen met 38,4 dagen. Vrijwel alle sectoren zijn in het derde kwartaal beter gaan betalen dan in het tweede kwartaal. Uitzonderingen zijn de (semi)Overheid (+2,2 dagen), de Energiebedrijven (+1,7 dagen) en de Vastgoedsector (+0,5 dagen). De (semi)Overheid en de Energiebedrijven behoren hiermee tot de traagst betalende sectoren, met respectievelijk 44 en 43 dagen.

Vergelijken we het betaalgedrag van het derde kwartaal met dezelfde periode vorig jaar, dan zien we tussen de sectoren grote verschillen. De (semi)Overheid (+4,8 dagen), de Energiebedrijven (+4,3 dagen) en de Horeca (+3,7 dagen) zijn aanzienlijk trager gaan betalen. Swaab: “De coronamaatregelen spelen hierbij ongetwijfeld een rol, aangezien met name de Horeca en de (semi)Overheid ook de sectoren zijn die een forse impact ondervinden van de coronamaatregelen. Ook bij de Cultuur, sport en recreatie, een andere zwaar getroffen sector, zien we dat er een verslechtering is opgetreden terwijl zij samen met de Horeca vorig jaar nog de snelst betalende sectoren waren.” Er zijn echter ook sectoren die dit jaar in het derde kwartaal beter zijn gaan betalen, bijvoorbeeld de Leasebedrijven (2,5 dag sneller), de Bouw (-1,8 dagen) en de Zakelijke dienstverlening en IT & Communicatie (beide -1,4 dagen).

Flevoland betaalt facturen bijna een dag later

Ook in bijna alle provincies zijn facturen in het derde kwartaal sneller betaald dan de voorgaande drie maanden. Alleen bedrijven in Flevoland betalen hun facturen met 40,7 dagen nu bijna een dag (0,9 dagen) later. Flevoland is daarmee wederom de traagst betalende provincie. Bedrijven in Noord-Holland (40,2 dagen), Utrecht en Zuid-Holland (beide 39,4 dagen) behoren eveneens tot de langzaamste betalers, hoewel bij deze provincies dus wel sprake is van een verbetering in vergelijking met het tweede kwartaal. Zeeland (37,6 dagen), Drenthe (37,9 dagen) en Friesland (38,6 dagen) behoren net als vorig kwartaal en het derde kwartaal van 2019 tot de snelst betalende provincies.

Ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 is sprake van een vergelijkbaar beeld. De grootste verbeteringen ziet Graydon terug bij bedrijven in Zuid-Holland (0,8 dagen sneller) en Overijssel (0,7 dagen sneller). Noord-Holland is de provincie de grootste verslechtering laat zien. Daar worden facturen nu ruim een halve dag (0,6 dagen) later betaald dan in dezelfde periode vorig jaar

Bron: Creditexpo.nl