Ondanks dat de meeste Europese economieën nog volop in de economische crisis zitten, zijn er duidelijke verbeteringen te zien in zowel het binnenlandse als het buitenlandse betalingsgedrag van Europese ondernemers. Hiermee is de Europese betalingsmoraal terug op het niveau van voor de crisis. Nederlandse bedrijven betalen de rekening gemiddeld na 35 dagen; dat is 2 dagen eerder dan een half jaar geleden.
Bovendien zien Nederlandse ondernemers de grootste daling van het aantal dagen dat buitenlandse klanten gebruiken om te betalen. Nu betalen buitenlandse klanten gemiddeld na 38 dagen de factuur en dat was na 42 dagen. Dat blijkt uit de zesde editie van de tweejaarlijkse Betalingsbarometer van kredietverzekeraar Atradius onder ruim 3500 Europese ondernemers.

Ook in deze zesde editie van de Betalingsbarometer doet Atradius – één van 's werelds grootste aanbieders van kredietverzekeringen en incassodiensten – onderzoek naar de betalingsmoraal in negen Europese landen; België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Spanje en Zweden. "Het is positief en hoopvol om te zien dat veel bedrijven hun rekening sneller betalen. Tegelijkertijd is voorzichtigheid geboden om het aantal faillissementen zowel nationaal als internationaal nog steeds sterk stijgt", aldus Bert Bruning, directeur van Atradius in Nederland.

Nederland hanteert strenge betalingstermijn
Ondanks dat Nederlandse en buitenlandse bedrijven de rekening pas na gemiddeld (ruim) 5 weken betalen, is de betalingstermijn die Nederlandse ondernemers hun binnen- en buitenlandse klanten geven in een half jaar teruggebracht van 33 naar 28 dagen.
Ten opzichte van het Europese gemiddelde van 38 dagen hanteert Nederland daarmee een strenge betalingstermijn. Alleen de Duitsers zijn strikter. De Italianen en Spanjaarden gunnen hun klanten de meeste tijd om te betalen; maar liefst gemiddeld 67 dagen.

Top 5 Europese betalingstermijnen

Zomer 2009   Winter 2008/2009  
1. Duitsland  22 dagen 1. Duitsland 24 dagen
2. Nederland 28 dagen 2. Zweden 30 dagen
3. Groot-Brittannië 28 dagen 3. Groot-Brittannië 32 dagen
4. Denemarken 30 dagen 4. Nederland 33 dagen
5. Zweden 31 dagen 5. België 34 dagen

Bron: Atradius Betalingsbarometer 2009

De gemiddelde Europese betalingstermijn is in vergelijking met winter 2008/2009 met 3,5 dagen teruggebracht. Dit verschil is voornamelijk te zien in de Zuid-Europese landen zoals Spanje en Frankrijk (beide -8 dagen), maar ook in Nederland en Denemarken (beide -5 dagen). Alleen Zweden heeft de betalingstermijn versoepeld door gemiddeld 1 dag meer tijd te geven.

Binnenlandse betalingen halen gestelde termijn niet
In bijna alle landen worden binnenlandse facturen sneller betaald dan tijdens
de winter van 2008/2009. Italiaanse ondernemers betalen met gemiddeld 78 dagen hun eigen landgenoten het traagst. Duitsers zijn met 28 dagen het snelst. Nederlandse ondernemers betalen hun landgenoten met gemiddeld 35 dagen 7 dagen later dan de gestelde termijn van 28 dagen.

Hieruit blijkt dat Nederlandse ondernemers zich niet aan hun eigen strenge betalingstermijn houden. Alleen de Deense, Zweedse en Franse ondernemers
voldoen aan hun eigen gestelde termijn en betalen op tijd of zelfs sneller
(respectievelijk -2, -1 en 0 dagen verschil).

Nederlander minder geduld met binnenlandse klant
Europese ondernemers zijn in vergelijking met winter 2008/2009 meer tevreden over het betalingsgedrag van hun buitenlandse klanten. Frappant is vooral dat alle landen meer te spreken zijn over het betalingsgedrag van hun buitenlandse klanten, dan dat van hun binnenlandse klanten. Zo is 69 procent van de Nederlandse ondernemers tevreden tot zeer tevreden over de snelheid waarmee buitenlandse klanten betalen. Maar 53 procent deelt dezelfde mening over de binnenlandse klanten.

Deze tevredenheid komt echter niet uit de lucht vallen. De snelheid waarmee buitenlandse klanten betalen is van gemiddeld 45 dagen vorig jaar, gedaald naar 38 dagen nu. Dit is de grootste daling onder alle Europese landen. Hoewel het nog steeds 10 dagen later is dan de gestelde termijn, blijkt uit de tevredenheid dat Nederlandse ondernemers hier beter mee kunnen leven, dan wanneer hun landgenoten te laat betalen.

Ondernemers uit andere landen maken minder onderscheid
Exact de helft van de Nederlandse ondernemers geeft aan dat zij, afhankelijk van het land van de klant, een andere betalingstermijn hanteren. Vorig jaar was dit nog 60 procent. Europese ondernemers maken nu minder onderscheid tussen de landen waar zij zaken mee doen, maar de verschillen zijn onderling groot.

Spanje gaat aan kop door onderscheid te maken bij 6 op de 10 klanten. Duitsland is hekkensluiter door maar bij 42 procent van de klanten onderscheid te maken.
De volledige Betalingsbarometer van Atradius is beschikbaar via: www.atradius.nl