De gemiddelde betalingstermijn van bedrijven is met 17 dagen toegenomen naar maar liefst 45 dagen. Vorig jaar betaalden bedrijven elkaar nog binnen 28 dagen. Ook het percentage van de omzet dat moet worden afgeschreven is aanzienlijk hoger dan een jaar geleden. Namelijk 2,6% in plaats van de 1,5% van vorig jaar. Dit komt neer op een bedrag van zo’n 14 miljard euro. Ter vergelijking, de totale rijksbegroting voor 2019 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid* is minder dan dat, namelijk 11,1 miljard. Dit geld wordt afgeschreven en vloeit niet terug in de economie. Dit blijkt uit het jaarlijkse European Payment Report 2019 (EPR) van Intrum dat vandaag is gepubliceerd.

Sinds de wettelijke betalingstermijn is vastgesteld op maximaal 60 dagen lijken betalingstermijnen juist langer te worden. MKB-Nederland trok daarover recent ook al aan de bel, omdat zij de betalingstermijnen van ‘groot naar klein’ weer ziet oplopen en mkb-ondernemers daarvan de dupe zijn. Voorzitter Jacco Vonhof riep daarbij op om de wettelijke betalingstermijn voor grote ondernemingen naar 30 dagen te brengen. Het voornemen hiertoe van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken kan rekenen op brede ondersteuning in de Tweede Kamer. Uit de EPR blijkt dat een kwart van de bedrijven wetgeving wil om lange betalingstermijnen op te lossen.

Crisis binnen nu en 5 jaar

Hoewel we nu in tijden van economische voorspoed leven, voorziet 48% van de bedrijven binnen 5 jaar een nieuwe economische crisis. 6% denkt dat we nu al in een crisis zitten. Toch wordt met die verwachting door het MKB nauwelijks iets gedaan. Eén op de drie MKB-ers neemt geen maatregelen om slechte betaling bij een eventuele crisis op te vangen. Van de grote bedrijven doet 92% dat juist wel.

Reza Atighi, Managing Director Intrum; “De economische voorspoed lijkt bedrijven nonchalanter te maken, ze zitten financieel gezien minder achter hun klanten aan en betalen zelf ook later. Late betalingen zorgen voor liquiditeitsproblemen en belemmeren bedrijven in hun groei. Vooral het percentage afschrijvingen baart mij zorgen. Dit is door een toename van 1,1 procentpunt opgelopen naar 2,6%. Een stevige indicatie dat de betalingsmoraal verslechtert.”

Toekomst

Tevens hebben we bedrijven gevraagd naar een “cashless society”, een maatschappij zonder munten of bankbiljetten. Volgens de helft van de ondervraagde bedrijven is dit nog een ver van hun bed show. Meer dan 50% denkt dat dit niet binnen tien jaar of zelfs nooit gaat gebeuren. Bedrijven kunnen volgens het rapport de gevolgen hiervan nog maar moeilijk inschatten. De meerderheid denkt dat het geen effect heeft op transactiekosten, betalingsprocessen of operationele risico’s. Wel denkt 42% dat ze vatbaarder zijn voor cyberaanvallen.

Het volledige rapport inzien?

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

*Bron: Miljoenennota 2019

Bron: Intrum