De zakelijke wereld evolueert in een razend tempo, en technologische vooruitgang speelt hierbij een cruciale rol. Een domein dat in toenemende mate wordt beïnvloed door technologische innovatie is credit management. Robotisering, met name in de vorm van geautomatiseerde processen en kunstmatige intelligentie, heeft een opmerkelijke impact gehad op hoe bedrijven omgaan met financiële processen. Maar hoe denkt de consument hier eigenlijk over?

Een van de duidelijkste voordelen van robotisering binnen credit management is de toegenomen efficiëntie. Het gebeurt weleens dat een klant een openstaande betaling over het hoofd ziet. De klant krijgt in dat geval vaak een betalingsherinnering in de vorm van een e-mail met betaallink of een brief. Deze herinneringen kunnen gemakkelijk door de vingers glippen als het bericht terechtkomt in een volle inbox of tussen een stapel brieven, waardoor de betalingsherinnering over het hoofd wordt gezien. De klant riskeert een verhoging van het te betalen bedrag of erger en het bedrijf ontvangt de betaling niet. Voor beide partijen geen prettige situatie dus.

Traditioneel credit management omvatte vaak handmatige en repetitieve taken, zoals het handmatig versturen van betalingsherinneringen en het opvolgen van openstaande facturen. Dankzij robotisering kunnen deze taken nu geautomatiseerd worden uitgevoerd. Dit betekent niet alleen dat de workflow gestroomlijnd wordt, maar ook dat medewerkers kunnen focussen op meer strategische taken die menselijke expertise vereisen, waar de klanten weer van kunnen profiteren. Daarnaast geniet de klant een snellere verwerkingstijd en een verminderde kans op fouten in het proces. Door bijvoorbeeld de klant via een geautomatiseerd Voice AI bericht de klant op de hoogte te stellen van een gemiste betaling, is de klant in staat om sneller te handelen, en zorgt het er tegelijkertijd voor dat het bedrijf het openstaande bedrag sneller ontvangt.

Tijdige en Persoonlijke Communicatie

Een verrassend aspect van robotisering in credit management is dat het kan leiden tot tijdige en persoonlijke communicatie voor de klanten. Dit lijkt wellicht tegenstrijdig, maar moderne AI-systemen zijn in staat om gegevens te analyseren en klantgedrag te begrijpen op een schaal die voorheen onmogelijk was. Het algemene sentiment ten opzichte van robotisering versus menselijk contact, is dat de klant nog altijd de voorkeur geeft aan het laatste. Deze gedachtegang is inmiddels achterhaald, zo blijkt uit onderzoek. Bij het ontvangen van een betalingsherinnering, via een spraakbericht dat is ingesproken door een computer, komt naar voren dat 56% van de respondenten die het bericht beluisterd heeft het niet of helemaal niet erg vindt dat dit bericht niet is ingesproken door een mens. Van de respondenten die het bericht wel hebben ontvangen maar niet hebben geluisterd, deelt 31% deze mening.

Betere Besluitvorming en Risicobeheer

Robotisering binnen credit management gaat verder dan alleen het automatiseren van processen. Kunstmatige intelligentie en data-analyse spelen een cruciale rol bij het nemen van betere beslissingen en het beheren van financiële risico’s. Deze systemen kunnen grote hoeveelheden gegevens verwerken en patronen identificeren die voor het menselijk oog onzichtbaar zouden zijn. Dit betekent dat de klant beter door de credit manager geholpen kan worden met het voorkomen van aanvullende betalingsmaatregelen, zoals het inschakelen van een incassobureau en dat bedrijven beter kunnen anticiperen op financiële uitdagingen en proactief maatregelen kunnen nemen om risico’s te minimaliseren.

24/7 Beschikbaarheid en Flexibiliteit

Een ander positief aspect van robotisering is de 24/7 beschikbaarheid en flexibiliteit die het met zich meebrengt. Geautomatiseerde systemen kunnen op elk moment van de dag klantverzoeken verwerken en vragen beantwoorden. Als de klant vragen heeft over de factuur of de opmaak ervan, moet de klant in verband met drukte vaak wachten alvorens hij of zij een medewerker te spreken krijgt. Dat is natuurlijk vervelend voor de klant en voor het bedrijf is het geen positieve bijdrage aan het verlenen van goede klantenservice. Robotisering verkort wachttijden en biedt de klant de mogelijkheid om op elk gewenst moment contact op te nemen met het bedrijf.

Transparantie en Vertrouwen

Robotisering draagt ook bij aan een grotere transparantie in het credit management proces. Geautomatiseerde systemen voorzien klanten van duidelijke informatie over openstaande betalingen, deadlines en mogelijke gevolgen van niet-betaling. Deze transparantie bouwt vertrouwen op tussen het bedrijf en de klant, omdat klanten zich bewust zijn van wat er van hen wordt verwacht en welke stappen ze moeten nemen om problemen op te lossen.

De opkomst van robotisering binnen credit management brengt diverse positieve aspecten met zich mee voor klanten. Efficiëntere processen, tijdige en persoonlijke communicatie, betere besluitvorming, continue beschikbaarheid, en grotere transparantie zijn slechts enkele van de voordelen die klanten kunnen ervaren. Deze ontwikkeling toont aan dat technologie niet alleen draait om het automatiseren van taken, maar ook om het versterken van klantrelaties door middel van verbeterde dienstverlening en gepersonaliseerde ervaringen. Als bedrijven erin slagen om de voordelen van robotisering in balans te brengen met menselijke interactie, creëren ze een winnende formule die de klanttevredenheid en het bedrijfssucces bevordert.


10FORIT is sponsor van Credit Expo 2023, wat dit jaar op dinsdag 7 november in Congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogenbosch zal plaatsvinden. Wilt u meer weten over 10FORIT en persoonlijk kennismaken? Bezoek dan standnummer 1. Klik hier om u aan te melden voor een bezoek aan Credit Expo 2023 (gratis toegang als u tot de doelgroep behoort).


Bron: Credit Expo / 10FORIT