Dit voorjaar werd Rick Terra uitgeroepen tot Creditmanager van het jaar 2009 dankzij zijn werkzaamheden bij KPN. Inmiddels heeft hij een nieuwe baan bij AB InBev en ook daar blijft de ambitie onverminderd groot.

Was u trots op de uitverkiezing?

“Zeker. Er waren vijftien genomineerden en daar waren zeer gerenommeerde partijen onder met sterke cases. Het was voor ons een erkenning van wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Dat heeft goede resultaten opgeleverd, vorig jaar zelfs een exceptioneel resultaat.”

Dus de award is terecht aan u toegekend?

“Dat is lastig om zelf te zeggen. Ik weet wel dat we goede dingen hebben gedaan de afgelopen jaren. Ik focus me niet op één enkel aspect, maar op de hele keten. Ik heb aan de voorkant een aantal projecten gestart – bijvoorbeeld klantacceptatie -, die uiteindelijk hebben geleid tot een betere procesbeheersing en betere resultaten.

Daarnaast heb ik gekeken naar andere verbeteringen in de operatie. Met voicebroadcasting hebben we meer efficiency bereikt. Maar ook hebben we gekeken naar de wijze waarop we incassobureaus aansturen.

U heeft veel verbeteringen bij KPN doorgevoerd. Hoeveel geld heeft u opgeleverd?

De DSO in de consumentenmarkt is gehalveerd van 20 naar 10 dagen. In zakelijke markt is de DSO verbeterd van boven de 40 tot ongeveer 35 dagen. Als je dat vermenigvuldigt met het debiteurensaldo zoals je dat bij een bedrijf als KPN mag verwachten…

Maar ik mag uiteraard geen bedragen noemen. Daarnaast heeft het ook een positief effect op het verlies op vorderingen. Maar ik wil niet teveel naar KPN kijken, omdat ik daar al zes maanden niet meer werk. Een laatste vraag dan: is Rick Terra is voor KPN een bedrag met een aantal nullen waard geweest? Dat durf ik wel te stellen, ja.

Gaat u hetzelfde doen bij AB InBev?

“Het is een ander type bedrijf in een andere markt. In Nederland ondervindt de organisatie de gevolgen van de kredietcrisis en het antirookbeleid. Maar hoewel de branche anders is, is een vordering een vordering. Die moet gewoon geïnd worden.

De elementen waar ik in het verleden succes mee heb gehad, kopieer ik. Het benchmarken van incassobureaus is brancheonafhankelijk. Dat is een kwestie van leveranciers strak aansturen, continu vergelijken en de beste belonen.”

Valt er veel te verbeteren?
“Er ligt een leuke uitdaging. Er is nu meer aandacht voor Creditmanagement en ik ben nu druk bezig met het aantrekken van de touwtjes.”

Wat was de reden om over te stappen van KPN naar AB InBev?

“Ik heb negen jaar bij KPN gezeten en veel dingen gedaan in het werkveld. Er blijven altijd uitdagingen, maar ik had sterk de behoefte om een keer bij een ander groot bedrijf verder te kijken. Ik ben nooit van plan geweest veertig jaar bij één bedrijf te blijven. Het was tijd voor wat anders.”

Hoever bent u na zes maanden AB InBev?

“Je hebt één of twee maanden nodig om de zaak te leren kennen. Daarna ben ik mijn eigen stempel erop gaan drukken. Door processen aan te passen op de manier waarop ik denk dat we het meeste succes kunnen behalen, zorgen we ervoor dat we de cash flow weer goed op gang krijgen.”

Wat zijn de grote uitdagingen?

“De samenwerking tussen Creditmanagement en Sales kan beter. Op het moment dat de resultaten minder worden en die samenwerking is niet goed, versterkt dat elkaar. Ik ben begonnen met helderheid en duidelijkheid scheppen: wie heeft welke verantwoordelijkheid, wat wordt van wie verwacht op welk moment.

Dat is geen rocket science, maar daar begint het wel mee. Is dat helder, dan kun je elkaar aanspreken. De samenwerking is nu fors verbeterd. We hebben de goede trend te pakken. Het nadeel bij debiteurensaldo is dat het snel oploopt, het terugdringen is een stuk lastiger. Maar de grootste uitdaging en de opdracht die ik heb meegekregen is het verbeteren van de cashflow en het verlagen van het debiteurensaldo.”

Is dat een haalbare opdracht?

“Ja. Maar de vraag is: hoe snel. De marktomstandigheden zijn niet makkelijk. De horeca krijgt harde klappen. In een dalende markt meer cash binnenhalen, is lastig.” Hoe is de interne positie van creditmanagement? Het staat nu absoluut hoger op de agenda. Het heeft momenteel de volle aandacht van de top van het bedrijf. Daarmee neemt de druk fors toe, maar ook krijg je veel meer exposure. Dat schept mogelijkheden dingen gedaan te krijgen, die je in het verleden niet gedaan kon krijgen.”

Wat bedoelt u met: de druk neemt toe?

“AB InBev heeft vorig jaar een grote overname gedaan, en vlak daarna stortte de markt in. Er moet dus veel cash gegenereerd worden. Als creditmanager met de debiteurenportefeuille speel je daarin een grote rol. Dan gaat de top zich er ook meer mee bemoeien. Je krijgt meer gedaan, maar er wordt ook meer van je verwacht.  Het vergt wel tijd en aandacht om de top goed voor te lichten wat men mag verwachten van creditmanagement. Daar moet je de nodige energie in steken.”

Bron: www.creditexpo.nl