Bedrijven die op zoek zijn naar een nieuwe credit manager stuiten op een forse uitdaging. Eind vorig jaar waarschuwden experts al dat de vraag naar credit managers groter was dan het aanbod. De situatie is sindsdien vrijwel onveranderd; de arbeidsmarkt blijft strak gespannen. Hoe kunnen organisaties de controle over hun credit management behouden wanneer de geschikte mensen zo schaars zijn?

Credit managers spelen een cruciale rol in het bewaken van de financiële gezondheid van organisaties. Doordat zij onder meer kredietrisico’s evalueren en debiteuren beheren, hebben zij direct invloed op de winstgevendheid en cashflow van een organisatie. Onmisbaar dus.

Dat terwijl experts alarm slaan over een toenemend tekort aan credit managers. Mede dankzij de krappe arbeidsmarkt en de opkomst van nieuwe manieren van werken, wordt het steeds lastiger om gekwalificeerde kandidaten te vinden.

Credit management automatiseren

Om het tekort aan menselijke capaciteit enigszins te verzachten, kan automatisering soelaas bieden. Dit adviseert onder andere het UWV. De uitkeringsinstantie waarschuwt dat het personeelstekort de komende jaren alleen maar verder toeneemt door de vergrijzing. Door handmatige taken te automatiseren, kan er uiteindelijk meer werk gedaan worden door hetzelfde aantal mensen.

Door het credit management te automatiseren worden medewerkers zeker niet opeens volledig overbodig. Het gaat om het (deels) wegnemen van repetitieve, handmatige handelingen waardoor de credit manager meer tijd overhoudt voor het werk dat wel daadwerkelijk menselijk expertise vereist. Zoals het persoonlijk contact met de klant en het uitdenken van een strategie.

De automatisering van credit management biedt talrijke voordelen:

  • Efficiëntieverbetering: Geautomatiseerde systemen nemen routinematige taken zoals het monitoren van betalingsgedrag en het verzenden van herinneringen voor hun rekening. Dit maakt een efficiënter gebruik van tijd mogelijk, waardoor credit managers zich kunnen wijden aan strategische besluitvorming.

   

  • Risicobeheer: Dankzij geavanceerde analyses en algoritmen kunnen digitale tools potentiële risico’s binnen de debiteurenportefeuille vroegtijdig signaleren. Dit biedt credit managers de mogelijkheid om proactief te handelen en risico’s tot een minimum te beperken.

   

  • Fouten verminderen: Het Order to Cash proces kan gestroomlijnd worden met geautomatiseerde workflows, van het genereren van facturen tot het innen van betalingen Automatisering kan dit proces niet alleen versnellen maar ook het risico op menselijke fouten verkleinen.

   

  • Klantinteractie: Automatisering opent de deuren naar verbeterde klantinteracties, hoe paradoxaal dat misschien ook klinkt. Zo kunt u klanten toegang geven tot hun financiële informatie en betalingsbeheer, waardoor de transparantie en klanttevredenheid zal toenemen. Daarnaast houden credit managers door automatisering van handmatig werk meer tijd over om te investeren in persoonlijk klantcontact.
  • Educatie: Automatisering in credit management biedt aanzienlijke educatieve voordelen door professionals toegang te geven tot real-time data, interactieve leerplatforms en simulaties. Deze tools faciliteren een praktijkgerichte leerervaring en stellen credit managers in staat om continu nieuwe vaardigheden en strategieën te ontwikkelen. Bovendien stimuleert het levenslang leren en aanpassingsvermogen aan nieuwe technologieën en marktontwikkelingen.

De credit manager blijft onmisbaar

Ook wanneer er wordt geautomatiseerd, blijft de menselijke credit manager onmisbaar. Menselijke aspecten zoals empathie, het maken van afwegingen en het strategisch denken kunnen niet geautomatiseerd worden. Net als het maken van complexe beslissingen en het aangaan, onderhouden en beoordelen van klantrelaties. Hetzelfde geldt voor het in de gaten houden van de marktontwikkelingen en besluiten hoe hierop in te spelen.

Zie automatisering daarom als aanvulling om de ergste tekorten op te lossen. Waarbij zaken als het opvragen van kredietinformatie en het versturen van betalingsherinneringen automatisch verlopen, zodat de credit managers zich kunnen richten op de menselijke vaardigheden waarmee ze het verschil kunnen maken.

Bron: Diesis