De missie van Onguard is om bedrijven financieel gezond te maken. Wij helpen je betaald te krijgen, en sneller betaald te krijgen, want een betere cashflow leidt tot een verbeterde winstgevendheid. Onze credit management oplossingen combineren interne en externe gegevens om een grondig inzicht te krijgen in het betalingsgedrag van debiteuren. Zo kun je financiële risico’s identificeren, beoordelen en beheersen en slimmer en zorgvuldiger communiceren over onbetaalde facturen. Wat leidt tot snellere betalingen, minder afschrijvingen en lager klantverloop.

Onguard is een Visma-bedrijf met meer dan 30 jaar ervaring in het faciliteren van geoptimaliseerd werkkapitaal door middel van slim credit management. Bottom line, wij bieden waardevolle tijd met jouw klanten door het afhandelen van de dagelijkse activiteiten.


Onguard’s mission is to make companies financially healthy. We help you get paid, and get paid quicker, because better cash flow leads to improved profitability. Our credit management solutions combine internal and external data to get a thorough understanding of debtor payment behaviour. This lets you identify, assess and control financial risks and create smarter and more considerate communication around unsettled invoices. Which in turn leads to faster payments, fewer write-offs and lower customer churn.

Onguard is a Visma company with more than 30 years experience in facilitating optimised working capital through smart credit management. Bottom line, we provide quality time with your customers by handling the day-to-day operations.

Bedrijfsnaam Onguard
Adres Paasheuvelweg 9A
Postcode 1105 BE
Plaats Amsterdam
Land Nederland
Telefoon +31 (0) 88 256 66 66
Internet www.onguard.com
E-mail info@onguard.com