Onderzoek wijst uit dat het aantal huishoudens met problematische schulden groot is. Een aanzienlijk deel van deze huishoudens is onzichtbaar, vindt de weg niet naar de schuldhulpverlening of valt al snel weer uit. Hoe krijgen we deze mensen beter in beeld? En het belangrijkste, hoe leiden we ze naar de juiste hulp?

Het Nibud, de Universiteit Leiden en het lectoraat Armoede Interventies (HvA) werken samen aan een online platform dat als doel heeft de instroom in de schuldhulpverlening te bevorderen en de uitval te verminderen. Voorafgaand hebben we een behoeftenonderzoek uitgevoerd onder hulpvragers. De uitkomsten daarvan zijn gepubliceerd in een artikel in Sociaal Bestek.

Online platform in de maak voor vragen over schulden en om slim te verwijzen

In 2015 werd het aantal onzichtbare huishoudens met problematische schulden tussen de 351.000 en 571.000 geschat. Het aantal huishoudens met risicovolle schulden ligt nog hoger, ergens tussen de 614.000 en 858.000. Dat is een flinke toename ten opzichte van 2012. En hoewel het aantal schuldenaren in Nederland dus stijgt, neemt het aantal Wnsp toekenningen af.

11% schuldenaren in Wnsp haalt eindstreep niet

In 2012 stroomden nog 13.763 personen in de Wnsp. In 2017 zijn dat er nog maar 8.357. En 11% van de schuldenaren in de Wnsp haalt de eindstreep niet. Dit soort cijfers is overweldigend, en voor het Nibud, Universiteit Leiden en het lectoraat Armoede interventies (HvA) dan ook reden te onderzoeken wat deze mensen nodig hebben en hoe we daar beter op kunnen aansluiten. Lees de uitkomsten van dit behoeftenonderzoek in het volledige artikel.

Bron: Nibud