De exportkredietgarantieregeling wordt aantrekkelijker voor Nederlandse ondernemers.

Met de herziene regeling hoopt het kabinet te voorkomen dat Nederlandse exporteurs orders mislopen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister De Jager van Financiën en staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De herziene regeling zal een beperkt positief effect hebben op de Rijksbegroting.

De exportkredietgarantieregeling uit 2009 wordt herzien om Nederlandse exporteurs betere kansen te geven orders binnen te halen. Nederlandse exporteurs van kapitaalgoederen blijken steeds moeilijker aan betaalbare financiering te kunnen komen in vergelijking met buitenlandse concurrenten. Voor banken die deze financiering moeten leveren, is lange termijn exportfinanciering kostbaar. Hierdoor kunnen Nederlandse exporteurs orders mislopen. In verschillende andere Europese landen kunnen exporteurs gebruik maken van diverse overheidsinstrumenten die de financiering van de export ondersteunen.

In de herziene regeling kunnen investeerders een volledige garantie van de Staat krijgen. Banken kunnen hiermee hun kapitaalverschaffers een product bieden waarvan de risico’s transparant zijn en zij bovendien de zekerheid krijgen over de terugbetaling van de lening. Vanaf de afgifte van een garantie is de betrokken bank gehouden aan voorwaarden die het risico op uitbetaling van de garantie door de staat tot een minimum beperkt. Exportfinanciering voor de lange termijn kan nu sneller tot stand komen.

De herziene regeling gaat in op 1 juni 2012 en vervangt dan de bestaande exportkrediet-garantieregeling. De regeling zal door Atradius Dutch State Business namens de Staat worden uitgevoerd en loopt in elk geval tot en met 31 december 2014.

 

Bron: Ministerie van Financiën