Nederlandse gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden boeken onnodig veel overheidsvorderingen als oninbaar af. Dat stellen incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn en ANG (adviesbureau voor lokale overheden).

Zij zijn samen een nieuwe incasso-organisatie gestart die met een op de individuele burger gerichte aanpak betere invorderingsresultaten wil boeken. Onder de naam Flanderijn Invordering zet het nieuwe samenwerkingsverband de activiteiten voort van het voormalige Flanderijn DI.OV.IN.

De afgelopen jaren besteden steeds meer gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden hun invorderingswerkzaamheden uit. Daarmee is het karakter van het invorderingstraject veranderd. Waar lokale overheden zelf doorgaans kozen voor een persoonlijk traject met aandacht voor individuele omstandigheden van de burger, hanteren ingehuurde incasso-organisaties een bulkincasso-aanpak.  Dit drukt weliswaar de initiële incassokosten, maar het gaat ten koste van het uiteindelijke invorderingsresultaat, stellen Flanderijn en ANG.

Volgens Theo van Vliet, partner bij ANG, maken incassobedrijven die actief zijn in het invorderen van lokale belastingen hun beloften vaak niet waar. “Zij beweren dat tegen geringe kosten een hoog invorderingsresultaat kan worden behaald. In de praktijk valt dat erg tegen. Lokale overheden worden daardoor geconfronteerd met een hoger percentage  oninbare vorderingen dan noodzakelijk is. Wij zijn er van overtuigd dat een meer klantgerichte benadering betere resultaten oplevert. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een incassopartner die dat waar kan maken. In Flanderijn hebben we die partner gevonden.”

Mensenwerk

Flanderijn Invordering komt onder leiding te staan van Toon Wagenmakers. Hij heeft een jarenlange ervaring in overheidsincasso. Over de nieuwe aanpak zegt Wagenmakers: “Onze hele werkwijze is er op gericht om persoonlijk contact met de schuldenaar te krijgen. Het credo van Flanderijn is dat incasso mensenwerk is. Natuurlijk is automatisering belangrijk, maar dan wel als middel dat leidt tot het doel. En dat doel is betaling van de vordering tegen zo gering mogelijke kosten voor de belastingschuldige.”

Het kantoor van Flanderijn Invordering is gevestigd in Venray. De organisatie maakt deel uit van de landelijk opererende incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn met 15 vestigingen in Nederland. Daardoor kan Flanderijn Invordering overal in Nederland haar diensten aanbieden. Wagenmakers: “We bieden niet alleen landelijke dekking, we zijn ook telefonisch 12 uur per dag bereikbaar en we nemen nog tijd voor huisbezoeken. En wanneer een vordering uiteindelijk toch oninbaar blijkt te zijn, dan wordt dat door ons onderbouwd met een gedegen advies.”

Bron: www.creditexpo.nl