Op 13 juli 2017 is door de Autoriteit Financiële Markten aan Flanderijn een vergunning verleend voor het bemiddelen in hypothecair krediet, consumptief krediet en betaalrekeningen. Het ontvangen van de vergunning betekent dat Flanderijn bij het uitvoeren van werkzaamheden voor financiële dienstverleners moet voldoen aan de Wet Financieel Toezicht en onderliggende regelgeving. Maar hoe zat het ook alweer met deze vergunning?

De AFM houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. De AFM vindt het belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. Om hun producten aan de man te mogen brengen moeten veel financiële dienstverleners over een vergunning van de AFM beschikken. Sinds enige tijd stelt de AFM dat ook incassobureaus, advocaten en gerechts- deurwaarders die voor financiële dienstverleners werken en daarbij met de schuldenaren betalingsregelingen treffen, over een vergunning voor bemiddelen moeten beschikken. De Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders is het niet met dit standpunt van de AFM eens. Gerechtsdeurwaarders vallen immers al onder toezicht van het Bureau Financieel Toezicht en moeten voldoen aan de bepalingen van de Gerechtsdeurwaarderswet en onderliggende regelgeving. Tussen de ministeries van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken vindt nog overleg plaats over het wel of niet vergunningsplichtig zijn.

Flanderijn werkt al voor een groot aantal financiële dienstverleners en heeft besloten het resultaat van de discussie niet af te wachten. Na een uitgebreide check heeft de AFM dus aan Flanderijn vergunning verleend voor het bemiddelen in hypothecair krediet, consumptief krediet en betaalrekeningen. Hiermee behoort Flanderijn tot een select gezelschap van zo’n ongeveer 20 incassobureaus en gerechtsdeurwaarders die over een dergelijke vergunning beschikken. Klik hier voor meer informatie.

Bron: Credit Expo ‘/ Flanderijn