De landelijk opererende incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn heeft in 2009 een omzet behaald van bijna 31 miljoen euro. Dat is een stijging van circa 10% ten opzichte van 2008 en het vierde opeenvolgende jaar van omzetgroei.

De organisatie met 14 kantoren in Nederland nam 60 nieuwe medewerkers aan en het personeelsbestand groeide daarmee tot 480. Komend jaar wordt een nieuw, in eigen beheer ontwikkeld automatiseringssysteem operationeel dat tot een verdere efficiencystijging moet leiden. Met een nieuw kantoor in Bergen op Zoom en geplande uitbreiding via een of meerdere overnames in Zuid-Limburg denkt Flanderijn in 2010 verder te kunnen doorgroeien.

Volgens directievoorzitter Tom van Eck, slaat het organisatiemodel van Flanderijn, landelijke dekking vanuit regionaal opererende vestigingen, goed aan in de markt. “Daardoor kunnen we zowel de lokale MKB-er bedienen als zeer grote opdrachtgevers die overal met één partij willen werken”, aldus Tom van Eck.

“We zien inmiddels dat andere deurwaardersorganisatie deze formule kopiëren. De afgelopen jaren zijn gekenmerkt door schaalvergroting in de branche, hoewel er nu meer rust lijkt te komen. Wat overigens niet betekent dat er niet genoeg werk is voor de kleinere kantoren. Die hebben veelal een eigen specialisatie. De marktwerking lijkt haar werk in dat opzicht goed gedaan te hebben.”

Internationale incasso

Flanderijn opende eerder deze maand een nieuw kantoor in Bergen Op Zoom. Daartoe is een nieuw bedrijfspand van 450 m2 aangekocht. De vestiging in Zuid-West Brabant lag voor de hand, gezien het grote aanbod aan ambtelijke werkzaamheden in die regio.

“We zien bovendien mogelijkheden om van daaruit de Belgische markt te gaan bedienen”, aldus Tom van Eck. “Internationale incasso wordt de komende jaren een van de speerpunten van de organisatie. We zijn dan ook volop bezig met het op poten zetten van een afdeling Internationale Incasso.”

Flanderijn zoekt ook nog uitbreiding in Zuid-Limburg, eveneens een goede uitvalsbasis voor België en Duitsland en een regio waar de Rotterdamse onderneming nog niet vertegenwoordigd is. Wel heeft Flanderijn een vestiging in Noord-Limburg. De directie oriënteert zich nu volop op een of meerdere overnames van bestaande kantoren of het starten van een nieuwe vestiging.

Zorgen om verhoging griffierechten

De huidige economische crisis betekent volgens Tom van Eck niet dat de omzet als vanzelf groeit. “Sterker, we merken dat het aantoonbaar meer tijd, energie en geld kost om vorderingen te incasseren. We moeten er echt bovenop zitten om het gewenste resultaat te bereiken. We incasseren nog steeds zo’n 70% van de vorderingen in het minnelijke traject, maar hebben daar wel meer mensen voor nodig. Dat is een belangrijke reden om verder te investeren in onze automatisering.”

De directie van Flanderijn geeft verder aan bezorgd te zijn over de geplande verhoging van de griffierechten. Tom van Eck: “Er komt een aanzienlijke verhoging aan van deze kosten voor rechtspersonen en met de komende verhoging van de competentiegrens zullen die nog veel verder omhoog gaan.

Dat betekent een enorme toename van het kostenrisico voor schuldeisers, wat betekent dat schuldeisers minder vaak de betaling via de rechter zullen afdwingen en schuldenaren daar gebruik van zullen maken. We vragen ons oprecht af of dit de bedoeling van de wetgever is.”

 

Bron: www.creditexpo.nl