Gerechtsdeurwaarders trekken aan de bel. In 2018 daalden de omzetten en de werkgelegenheid in de sector verder. Tegelijkertijd vraagt de maatschappij om een andere aanpak van het incasseren van vorderingen. De beroepsorganisatie heeft meerdere initiatieven voor de toekomst genomen, maar de invoering hiervan door de overheid verloopt frustrerend traag. Dat blijkt ook uit het jaarverslag dat de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) recent heef gepubliceerd.

De KBvG denkt als spreekbuis van de beroepsgroep mee over oplossingen voor de schuldenproblematiek. Een voorbeeld hiervan is dat gerechtsdeurwaarders die ontruimingen en beslagen voorkomen, daar ook voor beloond moeten worden. Verder vindt zij dat de invoering van de invoering van wetten, zoals de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet, veel te lang op zich laat wachten.

Het voorkomen van probleemschulden moet worden beloond

Deurwaarders worden nu betaald per ambtshandeling: bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een ontruiming of het leggen van beslag op inkomsten en goederen. Een deurwaarder brengt hiervoor een wettelijk bepaald tarief in rekening bij de schuldenaar. Maar een deurwaarder die een oplossing treft om ontruiming of beslag te voorkomen kan zijn inspanningen niet in rekening brengen. “Dat moet anders. Door de huidige manier van tarifering, zijn gerechtsdeurwaarders er soms niet bij gebaat om ontruimingen te voorkomen”, stelt KBvG-voorzitter Wilbert van de Donk. Wat de KBvG betreft moet het uitgangspunt zijn om zo min mogelijk beslagen en ontruimingen te leggen. Van de Donk: “We moeten incasseren waar het kan én schuldhulp inschakelen waar het moet.”

ICT overheid vertraagt Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Een ander voorbeeld is de vereenvoudiging van de berekening van de beslagvrije voet, het deel van de inkomsten of uitkering waarop de gerechtsdeurwaarder geen beslag mag leggen. Een verkeerd berekende beslagvrije voet zal een burger en/of schuldeiser benadelen. De KBvG heeft een voorstel gedaan waarmee de beslagvrije voet beter kan worden berekend. Dit voorstel is in een wet aangenomen in 2017. De wet is nog steeds niet in werking getreden, omdat de ICT-oplossing niet gereed is. “Dat uitstel is onverteerbaar. De wet is aangenomen en de KBvG heeft de ICT al wel klaar. Maar de overheid voert de wet pas in 2021 in”, aldus Wilbert van de Donk.

Aantal ontruimingen constant, minder beslagen gelegd

Dankzij de aantrekkende economie neemt het aantal ontruimingen de afgelopen jaren steeds verder af. In 2018 bleef het aantal uitgevoerde ontruimingen op 5.400, het niveau van 2017. Ook werden in 2018 bijna 10% minder beslagen gelegd dan in 2017. Dat is goed nieuws voor Nederland, maar het betekent ook dat deurwaarders minder werk hadden en dat dus hun omzetten daalden. In 2018 behaalde de sector een omzet van € 310 miljoen. Een jaar eerder was dat nog € 330 miljoen. Wilbert van de Donk, voorzitter van de KBvG: “Ik maak me vooral zorgen over de toekomst van de Nederlandse rechtsstaat. Als het zo doorgaat, kunnen gerechtsdeurwaarders hun publieke ambt over een paar jaar niet meer uitoefenen. Het is nu dan ook het moment om daarin samen met de politiek te zoeken naar oplossingen.”

Over de KBvG en deze gegevens

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBVG) is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo). Alle in Nederland gevestigde (waarnemend, toegevoegd en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders (in totaal ongeveer 800) zijn lid van de KBvG. De taak van de beroepsorganisatie is de bevordering van de vakbekwaamheid en een goede beroepsuitoefening van de leden. De conclusies van de KBvG zijn gebaseerd op cijfers van alle gerechtsdeurwaarders in Nederland; zij zijn jaarlijks verplicht deze bij de KBvG aan te leveren.

Bron: ANP Perssupport