Huurders met een bijstandsuitkering of minimumloon zijn financieel gezien meer geholpen als een deel van de generieke maatregelen om de verhoging van de energiekosten tegen te gaan, wordt ingezet via de huurtoeslag. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.

Het kabinet heeft een pakket van 2,7 miljard euro aan maatregelen gepresenteerd om huishoudens te compenseren voor de stijgende energieprijzen. De Woonbond, het FNV en Milieudefensie vinden dit pakket te generiek. Daarom vroegen zij het Nibud om de inkomenseffecten van een alternatief maatregelenpakket inzichtelijk te maken.

Verhoging huurtoeslag effectiever

Het voorstel is om de helft van het uitgetrokken bedrag via huurtoeslag bij huishoudens met een krappe beurs terecht te laten komen. Uit de berekeningen van het Nibud blijkt dat verhoging van de huurtoeslag en de algemene heffingskorting voor het inkomen van deze huurders effectiever is dan de eerder aangekondigde kabinetsplannen. Gemiddeld genomen is een stel met kinderen in de bijstand 53 euro per maand beter af en een alleenstaande met minimumloon gemiddeld 69 euro per maand.

Het Nibud heeft in het rapport Alternatieve compensatie stijging energieprijzen gekeken naar huishoudens met een laag inkomen. Zij vormen een kwetsbare groep omdat ze weinig ruimte hebben voor de explosief stijgende energieprijzen en minder of geen mogelijkheden voor verduurzaming hebben. Huishoudens die het meest kwetsbaar zijn merken weinig van de huidige algemene belastingregel en voor minder kwetsbare huishoudens vermindert de nodige stimulans om te verduurzamen.

Bron: Nibud