• Druk in bedrijfsleven is hoog en blijft toenemen
  • Blijvende onzekerheid in Aziatische markten door opleving coronavirus
  • Vooruitzichten op langere termijn positief

Maar liefst de helft van alle zakelijke transacties op krediet in Azië wordt te laat betaald. Dat concludeert Atradius in de laatste editie van de Betalingsbarometer voor Azië. Veel bedrijven in de regio worden getroffen door de gevolgen van de wereldwijde recessie als gevolg van de coronacrisis. Zo’n 40 procent van de ondernemingen is pessimistisch over de vooruitzichten voor hun Days Sales Outstanding (DSO). Een kwart maakt zich zorgen over hun liquiditeitspositie nu corona Azië nog steeds in zijn greep houdt.

In haar jaarlijkse Betalingsbarometer analyseert Atradius hoe het betalingsgedrag van bedrijven er wereldwijd voor staat. Trends, zoals een jaar-op-jaar stijging van de DSO, kunnen een signaal zijn dat een sector onder druk staat. Hoewel de wereldeconomie zich in 2021 lijkt te herstellen, blijven aanzienlijke risico’s bestaan. Zo kan de huidige stijging van het aantal besmettingsgevallen in grote delen van Azië een bedreiging vormen voor het economisch herstel op korte termijn. Tegelijkertijd is er ook een aantal positieve tekenen waaruit kan worden afgeleid dat de vooruitzichten in de komende maanden zullen verbeteren.

Ondernemers nemen maatregelen tegen wanbetaling

Vier op de tien bedrijven in Azië zijn geconfronteerd met achterstallige betalingen van klanten. Atradius benadrukt wel dat er sprake is van grote verschillen tussen landen. Bijna de helft (48 procent) van de bedrijven – met Indonesië (60 procent) als uitschieter – geeft aan dat ze maatregelen hebben getroffen om de gevolgen van wanbetaling te beperken. In de hele regio geldt voor 40 procent van de ondernemingen dat zij betalingen aan eigen leveranciers hebben uitgesteld. De Verenigde Arabische Emiraten (47 procent) scoren hierbij het hoogst. 31 procent van de bedrijven heeft extra externe financiering aangetrokken om schuldeisers te betalen. Dat geldt het meest voor ondernemingen in Hongkong (37 procent). Volgens Atradius is dit waarschijnlijk een verklaring waarom een kwart van de bedrijven in Azië zich zorgen maakt maken over de vraag of ze in de komende maanden over genoeg cashflow zullen beschikken. Singapore scoort hierbij met 32 procent bovengemiddeld hoog.

Positief sentiment op langere termijn

Uit de Betalingsbarometer blijkt tegelijkertijd dat het ondernemersvertrouwen in Azië overwegend positief is. Dit positieve sentiment komt voort uit de verwachting dat een economische opleving op termijn in het verschiet ligt, hoewel dit wel afhankelijk is van het vaccinatietempo in afzonderlijke landen. “Bedrijven in Azië zijn in het algemeen optimistisch en verwachten dat ze meer klanten op den duur weer de mogelijkheid kunnen bieden om op krediet te kopen”, zegt Bart Poublon, hoofd risico van Atradius voor de regio Azië-Pacific. “Dit komt doordat bedrijven in de meeste landen vertrouwen op het vermogen van hun regering om de economische gevolgen van de crisis te beperken. Toch zal zich naar verwachting niet op korte termijn een verbetering voordoen in de achterstallige betalingen in de regio. Bedrijven maken zich dan ook terecht zorgen over een verdere verslechtering van de betalingsmoraal.“

De Atradius Betalingsbarometer 2021 voor Azië is verricht in het tweede kwartaal van 2021, ruim een jaar nadat de Wereldgezondheidsorganisatie bekendmaakt dat sprake was van een wereldwijde pandemie. Het onderzoek heeft betrekking op China, Hongkong, Indonesië, Singapore, Taiwan en de Verenigde Arabische Emiraten. De Betalingsbarometer kan worden gedownload via www.atradius.nl (sectie Publicaties).

Bron: Creditexpo.nl