De Financial Action Task Force (FATF), de internationale organisatie die zich bezighoudt met de bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme, heeft onlangs twee guidance documenten gepubliceerd. Deze richtsnoeren beschrijven de risico-gebaseerde benadering voor ‘anti-money laundering and combatting the financing of terrorism’ (AML/CFT).

Beide richtsnoeren zijn bedoeld om onder andere, de levensverzekeringensector en de effectensector te helpen bij de toepassing van deze risico-gebaseerde benadering ten aanzien van AML/CFT. De richtsnoeren bieden steun aan zowel de particuliere sector als toezichthouders bij het beoordelen van witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s en het implementeren van bijbehorende beheersmaatregelen.

De AFM verwacht dat financiële instellingen kennis nemen van deze richtsnoeren. Het gaat dan vooral om dienstverleners die bemiddelen bij het tot stand komen van levensverzekeringsovereenkomsten, beleggingsondernemingen en (beheerders van) beleggingstellingen en icbe’s. De AFM gaat ervan uit dat instellingen de richtsnoeren meenemen in de implementatie en toepassing van hun AML/CFT beleid, procedures en maatregelen om de door hen geïdentificeerde risico’s te beperken en effectief te beheersen.

Meer informatie

Bron: AFM