Het wetsvoorstel herziet het beslag- en executierecht in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het wetsvoorstel voert o.a. een beslagvrij bedrag in bij beslag op een bankrekening en het beslagverbod op roerende zaken, zoals inboedel, wordt gemoderniseerd. De einddatum van de internetconsultatie is 20 juli aanstaande.

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het wetsvoorstel zorgt voor een betere borging van het bestaansminimum van schuldenaren en maakt beslaglegging en executie efficiënter en effectiever.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het gehele wetsvoorstel.

 

Bron: www.internetconsultatie.nl / Overheid.nl