Digitale skills kunnen bijdragen tot een grotere efficiency en betere prestaties. Precies wat veel bedrijven nastreven. Toch vindt digitalisering vaak moeizaam plaats, ook op het gebied van credit management. Een ‘growth mindset’ kan die impasse doorbreken, zegt Dirk Hagener, Director Group Communication & Commercial Development van kredietverzekeraar Atradius. “Een sales manager hoeft niet te kunnen programmeren, maar het is wel goed als hij weet welke mogelijkheden de techniek biedt en kan meedenken hoe die bedrijfsmatig kunnen worden toegepast.”

Zoals zovele andere disciplines is credit management in de afgelopen jaren steeds verder gedigitaliseerd. Veel activiteiten die de credit manager vroeger handmatig moest uitvoeren zijn geautomatiseerd – denk alleen al aan de alerts wanneer wanbetaling dreigt of de verwerking van binnenkomende betalingen in de administratie. Daarnaast krijgt de credit manager steeds meer (klant)data tot zijn beschikking, en dus meer mogelijkheden om beter inzicht te krijgen in het krediet- en betalingsrisico en daarmee het verwachte betalingsgedrag van klanten. Ook worden modellen om dat betaalgedrag te voorspellen steeds geavanceerder, zodat bedrijven steeds beter in staat zijn om te zorgen dat ze correct worden betaald.

Een volgende stap is om de versnippering van activiteiten tegen te gaan, zegt Hagener,. “De credit manager moet nog vaak heen en weer springen tussen verschillende systemen. Ook moet hij nog weleens informatie die in het ene systeem ligt opgeslagen elders nogmaals invoeren. Stel, er is een rekening niet betaald. Het boekhoudsysteem waar de credit manager mee werkt zal hem hier waarschijnlijk op attenderen. Maar de kredietverzekeraar weet dit pas als de credit manager besluit dit door te geven. In het geval van Atradius, kan de credit manager hiervoor naar onze portal Atrium gaan – buiten zijn eigen boekhoudsysteem in een andere online omgeving”, aldus Hagener.

“Hetzelfde geldt als er een grote order binnen is gekomen van een goede klant. Zo groot dat de sales manager bij de credit manager moet aankloppen om te vragen of de kredietlimiet voor die klant kan worden verhoogd. De kredietlimiet is handmatig toegevoegd aan het boekhoudsysteem en wordt dus niet automatisch geüpdatet als er een hogere risicobeoordeling of kredietlimiet mogelijk is voor deze klant. De kans is groot dat de credit manager nu naar Atrium moet om de informatie over de klant te raadplegen. En als de kredietlimiet inderdaad kan worden verhoogd, moet hij dat sowieso regelen via Atrium.” Dit soort handelingen zouden veel efficiënter moeten kunnen plaatsvinden. Zonder dat de informatie op verschillende plekken hoeft te worden ingevoerd. Zonder dat de credit manager zijn eigen boekhoudsysteem hoeft te verlaten. En door deze handelingen grotendeels te automatiseren.

Atradius Flow

Met het nieuwe product Atradius Flow kan dit. Met Atradius Flow kan de credit manager in zijn eigen vertrouwde boekhoudomgeving werken, waar alle processen met betrekking tot zijn kredietverzekeringspolis worden ondersteund en geautomatiseerd, met gegevens die altijd up-to-date en correct zijn. Atradius Flow – een add-on module voor Microsoft Dynamics, slaat een brug tussen de informatie over de kredietverzekeringspolis in Atrium en het boekhoudsysteem. Met Atradius Flow kunnen de belangrijke dagelijkse credit managementprocessen worden geautomatiseerd. Omdat de informatie van Atradius over debiteuren beschikbaar is binnen het eigen financiële systeem, heeft de credit manager makkelijker inzicht in kredietrisico’s. Ook heeft hij belangrijke informatie die nodig is om die kredietrisico’s te beheren binnen handbereik. Zodra de kredietverzekering door een IT-partner is geïnstalleerd en geïntegreerd in het boekhoudsysteem, kan de credit manager zijn dagelijkse werk sneller en makkelijker uitvoeren, met minder risico op fouten.  Atradius Flow is onder andere al in Denemarken geïntroduceerd, en sinds kort ook beschikbaar op de Nederlandse markt. Wat Atradius Flow uniek maakt vergeleken met andere add-ons op credit managementgebied, is dat het de enige add-on is die samen met een kredietverzekeraar is ontwikkeld.

Moeizame transformatie

De invoering van Atradius Flow draagt kortom bij tot een grotere efficiency en betere prestaties, zoals zoveel eerdere stappen in de digitale transformatie van bedrijven. Precies wat veel bedrijven nastreven. Toch zijn dergelijke stappen niet vanzelfsprekend en vinden ze vaak zelfs moeizaam plaats.

Er doen zich twee hindernissen voor, zegt Hagener. “In de eerste plaats weten bedrijven niet altijd wat er mogelijk is. Of liever gezegd: de credit manager of de CFO die meebeslist over invoering van technologische middelen om het credit management verder te professionaliseren is lang niet altijd op de hoogte van alle mogelijkheden.”

“Een tweede probleem is dat ze het ook wel als een bedreiging kunnen zien. Misschien niet in snelgroeiende ondernemingen, waar elke efficiencyverbetering wordt toegejuicht. Maar elders vaak wel, en dat is ook niet zo gek. Door de toenemende efficiency die het gevolg is van de digitalisering zijn vaak minder mensen nodig op de financiële afdeling, en dat kan ertoe leiden dat de mensen daar zichzelf als minder belangrijk gaan zien.” Terwijl ze juist kunnen zorgen dat hun toegevoegde waarde voor het bedrijf waar ze werken toeneemt, door de technologische ontwikkelingen juist te volgen en het voortouw te nemen bij de invoering van nieuwe, geavanceerde middelen om het credit management nóg beter en soepeler te laten verlopen.

Daarmee pleit Hagener voor wat ook wel een ‘growth mindset’ wordt genoemd. Dat wil zeggen: een instelling om veranderingen te zien als een uitdaging. Die instelling gaat gepaard met creativiteit, flexibiliteit, moed en eigenaarschap. Onverstandig is het daarentegen om te streven naar behoud, ook al is de bestaande situatie verre van ideaal en ook al leidt die reactie tot verslechtering – met andere woorden, om geen rigide gedrag te vertonen. Hoe iemand reageert op veranderingen wordt uiteraard deels bepaald door iemands persoonlijkheid, maar ook de cultuur van een bedrijf speelt een rol. Hij pleit daarom voor een cultuur waarbinnen mensen veel vertrouwen genieten, niet bang zijn om fouten te maken en worden gestimuleerd om te leren.

Eigen Academy

Dit geldt overigens ook allemaal voor Atradius zelf. Want ook voor Atradius geldt dat de digitalisering enerzijds als een bedreiging kan worden beschouwd en anderzijds als een kans. “Bedreigend is dat de digitalisering ertoe bijdraagt dat onze dienstverlening zo langzamerhand een commodity wordt. Naarmate meer bedrijven de beschikking krijgen over de technologie om zaken als risicobeoordeling te automatiseren, kunnen wij daarop steeds moeilijker concurreren. Voor die producten en diensten dreigt daarom een prijzenslag: je kunt je alleen nog maar onderscheiden door de goedkoopste aanbieder te zijn. We kunnen daar best aan ontsnappen, maar dan moeten we ons wel verder vernieuwen. Dus niet dwangmatig blijven vasthouden aan oude succesnummers, maar juist innovatieve manieren vinden om ons adagium ‘managing risk, enabling trade’ waar te maken in de ogen van klanten. Dat kan alleen als medewerkers beschikken over een ‘growth mindset’, en als Atradius dat stimuleert.” Juist ook om impulsen te geven aan verdere digitalisering, ook al betekent het dat dit ten koste gaat van traditionele bronnen van inkomsten – en, zoals dat heet, kannibaliserend werkt. Waarbij Hagener opmerkt dat je als bedrijf ook niet álles wilt automatiseren. Je wilt in je dienstverlening een element van service behouden, iets dat alleen kan worden overgebracht van persoon op persoon.

Atradius stimuleert het eigen personeel onder meer door programma’s voor digital skills aan te bieden op de Atradius Academy. De precieze inhoud van de programma’s verschilt, en kan variëren van technisch diepgaande opleidingen tot cursussen waarin digitale tools zoals Atradius Flow worden toegelicht. Ook dat soort inleidende cursussen vervult een belangrijke functie. Immers ‘een sales manager hoeft niet te kunnen programmeren, maar het is wel goed als hij weet welke mogelijkheden de techniek biedt en kan meedenken hoe die bedrijfsmatig kunnen worden toegepast’, zoals Hagener zegt. Tenslotte kan zo’n sales manager klanten ook het beste adviseren hoe ze hun credit management kunnen verbeteren door digitale instrumenten in te zetten. Atradius wil op die manier niet alleen expert zijn op productgebied, maar ook kunnen adviseren op bijvoorbeeld het gebied van technologie. Zowel voor Atradius als voor haar klanten geldt: hoe meer digitale skills je in huis hebt, hoe beter je dienstverlening is en hoe tevredener je afnemers zijn. Je hoeft dan niet de goedkoopste aanbieder te zijn, zolang je maar de beste bent.

Atradius is hoofdsponsor van Credit Expo 2021 op donderdag 28 oktober in Den Bosch. Klik hier om gratis aan te melden voor een bezoek aan Credit Expo. 

Bron: Creditexpo.nl