We leven economisch en maatschappelijk gezien in ongekende en onzekere tijden. Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep en heeft grote impact op alle sectoren in de samenleving. In dat opzicht bevindt het vakgebied Credit Management zich in een ‘bevoorrechte’ positie. Maar weinig beroepsgroepen zullen immers zo direct met de financiële gevolgen van deze crisis te maken hebben en krijgen als professionals werkzaam binnen het creditmanagement.

De redactie van Credit Expo heeft daarom een aantal  ervaren experts op het gebied van creditmanagement benaderd om vast te stellen hoe zij met de coronacrisis omgaan.

Aan het woord is: Tom Kaars Sijpesteijn, Algemeen directeur, Atradius Nederland

Wat merk jij op dit moment binnen je organisatie van de coronacrisis?

Aan de ene kant is alles anders geworden, aan de andere kant is het bijna ‘business as usual’. Wat ik bedoel is dat we in sneltreinvaart de transitie hebben gemaakt van ‘meestal op kantoor’ naar volledig op afstand werken. Daar zaten natuurlijk de nodige haken en ogen aan, maar we hadden het in korte tijd goed op de rails. Daarnaast zorgt de veranderde business omgeving natuurlijk voor een enorme druk op de werkzaamheden. Veel van onze klanten zagen zich van de een op de andere dag geconfronteerd met een aanzienlijke daling of zelfs helemaal wegvallen van hun omzet, toeleverings- en betalingsproblemen. Daar proberen we voor elke klant op een case-by-case basis tot oplossingen te komen. Aan de andere kant: na de eerste schok zijn onze medewerkers er nu helemaal aan gewend om alles vanuit huis te doen, weten teams en externe relaties elkaar online te vinden en kan iedereen zijn werkzaamheden doen zoals ze gewend zijn.

Welke (preventieve) maatregelen hebben jullie genomen op het gebied van credit management om eventuele negatieve effecten van de coronacrisis te beheersen?

Als kredietverzekeraar moeten wij er natuurlijk op voorbereid zijn dat er een golf aan schadeclaims valt te verwachten. Daar nemen we dan ook de nodige voorzieningen voor. Gelukkig zijn wij goed gekapitaliseerd en hebben we een sterk panel aan herverzekeraars achter ons staan. Ook zetten we in op extra mankracht op onze schade-afdeling, zodat we ook grotere volumes binnen de in de polisvoorwaarden afgesproken termijn kunnen afhandelen. Daarnaast waren we al sinds maart in gesprek met de overheid over herverzekering. Het is ongekend dat nu vrijwel alle sectoren door de coronacrisis worden geraakt. Ook sectoren waar het op dit moment nog redelijk gaat, kunnen door hun onderlinge verwevenheid in toe- en afnemersrelaties over een paar maanden te maken krijgen met de gevolgen. Dat maakt het heel lastig om de risico’s goed in te schatten. Wij zijn dan ook heel blij dat de Europese Commissie eind mei akkoord heeft gegeven op de garantieregeling voor de herverzekering van leverancierskredieten door de Nederlandse staat. Dit stelt kredietverzekeraars namelijk in staat om huidige dekking in stand te houden en meer dekking mogelijk te maken op toekomstige leveringen, zodat wij makkelijker onze rol kunnen spelen om de economie straks weer op gang te krijgen.

Wat zijn jouw verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van het betalingsgedrag in Nederland in de komende maanden?

Wat je nu ziet is dat bedrijven graag snel betaald willen worden zodat ze over voldoende cashflow blijven beschikken. Aan de andere kant is juist het genereren van cashflow een probleem geworden, omdat delen van de economie afgesloten zijn geweest en in sommige gevallen nog steeds zijn. Dat zorgt ervoor dat het langer duurt voordat facturen worden voldaan. Het hangt er helemaal vanaf hoe snel de economie zich zal herstellen, maar ik voorzie dat de betalingsduur en het risico op wanbetaling de komende tijd zullen blijven oplopen.

Welke tips heb je voor je vakgenoten in deze tijden van crisis?

Ik denk dat als we nu al één ding geleerd hebben tijdens deze crisis, dan is het het besef dat wij allemaal deel uitmaken van hetzelfde ecosysteem. Uiteindelijk is alles met elkaar verbonden, wat betekent dat we problemen alleen kunnen oplossen met oog voor de ander. ‘Give a little, take a little’. Zo kan je als leverancier er bij je klant wel heel hard op aansturen dat hij zijn rekening op tijd betaalt, maar als je hem in deze moeilijke tijd nét een beetje meer tijd gunt om zijn bestelling om te zetten in cashflow, dan zijn jullie daar uiteindelijk allebei bij gebaat. Dat mag raar klinken uit de mond van een kredietverzekeraar, maar dat is precies wat wij nu ook met onze klanten doen: lucht geven en sámen kijken hoe ieders belang het beste gediend kan worden.

Bron: Credit Expo