Als een bv haar belastingschulden niet betaalt, kan de ontvanger van de Belastingdienst de bestuurder daarvoor aansprakelijk stellen. Als bestuurder wordt daarbij aangemerkt ieder die feitelijk als bestuurder van die vennootschap optreedt of heeft opgetreden. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat de ontvanger in een dergelijk geval moet bewijzen dat iemand bestuurder was, maar ook dat daarbij de inschrijving als bestuurder in het handelsregister niet beslissend is.

Bron: Horlings Nexia