Hoewel de coronacrisis wereldwijd een enorme economische impact heeft gehad, zijn er interessante groeimarkten die sterk uit de crisis komen en kansen bieden voor Nederlandse exporteurs. Vooral Uruguay, Ivoorkust, Israël, Qatar en Taiwan zijn veelbelovende markten die zich snel hebben hersteld van de pandemie, dankzij succesvolle vaccinatiecampagnes en een gunstige politieke en institutionele omgeving die zakendoen vergemakkelijken. In veel van deze markten leidt de opleving van de economische activiteit tot goede vooruitzichten voor het toerisme, geeft de energietransitie een stevige impuls en neemt de vraag naar hernieuwbare energie en elektrische auto’s sterk toe. Dit concludeert Atradius in het onderzoek ‘Veelbelovende markten in 2022’.

 Meer dan twee jaar na het begin van de coronacrisis laat de wereldeconomie ook in 2022 waarschijnlijk weer een positieve groei zien. Hoewel de vooruitzichten op de middellange termijn positief zijn, wordt het economisch herstel nog gehinderd door allerlei onzekerheden, zoals verstoringen in de bevoorradingsketen, hoge energie- en grondstofprijzen en een hoge inflatie. Ook het afbouwen van steunmaatregelen zal in verschillende landen een rem zetten op het herstel. Desondanks is het algehele beeld voor 2022 positief. In haar rapport heeft Atradius Uruguay, Ivoorkust, Israël, Qatar en Taiwan geïdentificeerd als veelbelovende markten in 2022. “Deze landen bieden door hun economische veerkracht, hun innovatiekracht en de groeiende middenklasse kansen voor Nederlandse exporteurs die op zoek zijn naar nieuwe afzetmarkten”, vertelt Theo Smid, senior econoom van Atradius Nederland. “Deze landen lijken sterk uit de pandemie te komen en staan daarnaast bekend om hun relatief gunstige bedrijfsklimaat en groeimogelijkheden in verschillende sectoren.”

Uruguay en Ivoorkust: veelbelovende nieuwe afzetmarkten

Met een verwachte groei van het bbp (+3 procent) bevindt de economie van Uruguay zich weer op het niveau van vóór de coronacrisis. Overheidsmaatregelen als het heropenen van de grenzen, het afschaffen van btw voor toeristen en leningen ter stimulering van de toeristische sector (deze sector is goed voor 17 procent van het bbp) vormen een sterke basis voor economische groei in 2022. Atradius verwacht dat vooral de vraag naar auto’s en consumentenelektronica zal toenemen, wat groeimogelijkheden biedt in deze sectoren. Tegelijkertijd ontwikkelt het land zich steeds meer tot een regionale leverancier van hernieuwbare energie, in het bijzonder windenergie. Ivoorkust is een van de landen waar wereldwijd de sterkste groei van het bbp (+6,9 procent) wordt verwacht. De regering doet grote investeringen in de infrastructuur en daarnaast is Ivoorkust een belangrijke internationale speler in de agrarische sector, wat kansen biedt voor leveranciers van landbouwmachines en innovatieve industriële agro verwerkingsmachines. Ook is het land een koploper in de regio op het gebied hernieuwbare energie en richt de regering zich op de overgang naar een digitale economie, wat mogelijkheden biedt voor IT-bedrijven.

Israël en Qatar: stabiel bedrijfsklimaat en sterke economische groei

In het Midden-Oosten presteert Israël goed. Dit is mede te danken aan de succesvolle vaccinatiecampagne die Israël op een voorsprong heeft gezet en aan de basis staat van een economische groei die vorig jaar 6,5 procent bedroeg en in 2022 waarschijnlijk 5 procent zal bedragen. De veerkrachtige economie in Israël is goed opgewassen tegen externe schokken en biedt veel mogelijkheden in hightech producten, vooral in de luchtvaartindustrie. Ook de transportsector is zeer kansrijk, vooral de markt voor elektrische voertuigen en de hiervoor benodigde infrastructuur, zoals laadpunten. Voor Qatar zijn de economische vooruitzichten eveneens gunstig. De stijgende olie- en gasprijzen zullen in 2022 naar verwachting resulteren in een groei van 3,6 procent. Ook is Qatar wereldwijd de grootste exporteur van LNG en wil de regering fors investeren in hernieuwbare energie, zoals zonne-energie. Verder biedt de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal in 2022 kansen voor de niet-energiesector, zoals het toerisme en de horeca.

Taiwan: sterke positie als internationale chipleverancier

In Azië doet Taiwan het goed. Ook dit land profiteert van een stabiel politiek klimaat en een hoge bbp-groei in 2022 (+3 procent). De vooruitzichten voor bedrijven zijn positief, gesteund door een goede infrastructuur, een geavanceerde productiecapaciteit en een grote innovatiekracht, vooral in de technologiesector. Taiwan is een belangrijke producent van IT-toepassingen en wereldleider in de productie van elektronische halffabricaten. Nu het wereldwijde tekort aan chips ook dit jaar zal aanhouden, zijn de groeivooruitzichten in deze sector rooskleurig. Andere kansrijke sectoren zijn hightech-diensten, mede als gevolg van de versnelde digitalisering van de samenleving. Atradius verwacht dat de e-commercemarkt in Taiwan tot 2024 jaarlijks met 9 procent zal groeien, wat veel mogelijkheden biedt voor aanbieders van transport-, opslag- en logistieke diensten.

Bron: Atradius