De beslagvrije voet (BVV) van mogelijk zo’n 10 tot 15 duizend schuldenaren met een bijstandsuitkering is niet goed berekend. De rekentools die hiervoor worden gebruikt gaan uit van cijfers die worden aangeleverd door de gemeenten. In een fors aantal gevallen zijn die gegevens niet compleet, ontdekten de KBvG en de VNG. In een brief aan de gemeenten die afgelopen week werd verstuurd, geven ze concrete handreikingen voor het repareren van de ontdekte fout.

De KBvG en de VNG ontdekten dat bij 200 van de 352 gemeenten de juiste gegevens ontbreken over het maandelijks gereserveerde vakantiegeld van bijstandsgerechtigden. Oorzaak is dat dit nu niet goed staat aangegeven in de polisadministratie van het UWV: de waarden voor deze aangiftevakken staan op € 0. De rekentools die zijn ontwikkeld in het kader van de vereenvoudigde beslagvrije voet, worden daarmee ‘gevoerd’ met onjuiste informatie. Gevolg is dat de berekende beslagvrije voet uitkomt op 90% van de bijstandsnorm. Conform artikel 475dc Rv zou dit 95% van het maandelijkse inkomen moeten zijn: bijstand inclusief 5% vakantietoeslag.

Fout snel ontdekt en gerepareerd dankzij goede samenwerking

Dankzij goede samenwerking tussen de KBvG en de VNG kwam de fout aan het licht én kan deze nu worden rechtgezet. Hiervoor hebben de partijen samen met het Ketenbureau van SZW alle betrokken gemeenten een brief gestuurd. Daarin geven ze handreikingen om de foute berekening in de toekomst te voorkomen en naar het verleden toe te repareren. Dat komt in de praktijk vooral neer op het aanvullen van ontbrekende gegevens en het terugstorten van te veel geïnd geld.

“Het gaat om een zeer kwetsbare groep mensen,” licht KBvG-voorzitter Michaël Brouwer toe. “Een te laag vastgestelde beslagvrije voet kan voor hen betekenen dat zij financieel in de problemen komen. Ook al gaat het in de regel ‘maar’ om een paar tientjes per maand. Daarom ben ik blij dat we snel hebben kunnen ingrijpen. Bovendien constateer ik dat het systeem van de vereenvoudigde beslagvrije voet (vBVV) goed werkt: in de oude situatie zouden we dit vermoedelijk niet hebben opgemerkt. Dat deze fout relatief snel aan het licht is gekomen, stelt ons met z’n allen in staat om schuldenaars recht te doen.”

Over de KBvG

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie met een zelfstandige rechtsbevoegdheid. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders en waarnemend, toegevoegd en kandidaat-gerechtsdeurwaarders zijn wettelijk verplicht lid. De KBvG heeft tot taak de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en van hun vakbekwaamheid.

Bron: KBVG