Moeten we blij zijn met de kredietcrisis? Ik ga er vanuit dat de meeste van u zullen zeggen: “Neen!” In dit antwoord kan ik mij goed vinden, gezien de hectische tijden en de problemen die de crisis met zich mee brengt.

Waren wij allemaal gefocust op het creëren van gezonde groei en begonnen wij daar net de vruchten van te plukken, raast deze internationale, financiële chaos met alle economische gevolgen van dien over ons heen. Deze verslechtering van de zakelijke omgeving wordt helaas ook nog eens nadelig beïnvloedt door de, al of niet begrijpelijke, emotionele reactie van veel betrokkenen. Een lastige tijd.

Maar ook een tijd waarbij begrip voor het zakelijke standpunt van een ander en het samen zoeken naar oplossingen van cruciaal belang kunnen zijn voor een succesvolle ombuiging van de negatieve mood. Het is toch ook zo dat juist credit riskmanagement een denkpatroon is van partnership! Mede door de kredietcrisis krijgt het fenomeen creditmanagement extra aandacht, ook van de andere disciplines binnen het bedrijfsleven.

Namens het Verbond van Creditmanagement Bedrijven (VCMB) stel ik dat dit bij een groot aantal bedrijven onderbelicht was. In die gevallen mocht de creditmanager een en ander zelfstandig c.q. geïsoleerd oplossen. Is het dan zo dat de kredietcrisis dus eigenlijk zorgt voor een professionele impuls aan creditmanagement en haar positie binnen het bedrijfsleven? Zou hier dus sprake kunnen zijn van ‘a blessing in disguise’? Ik ben er van overtuigd dat dit het geval is.

Het is aan ons, creditmanagers en creditmanagement dienstverleners, om deze verantwoordelijkheid op te pakken. Door hun kennis te willen delen in een casus, hebben de genomineerden dit reeds gedaan. Met dit stuk spreek ik niet alleen onze leden van VCMB aan, maar ook andere creditmanagement dienstverleners, om de creditmanagers te steunen hun doel te bereiken.

Uiteraard op basis van het reeds genoemde partnership. Samen komen wij heel ver om een positieve impuls te geven aan het krijgen van professionele aandacht voor creditmanagement. Dit zal nodig zijn om de kredietcrisis het hoofd te bieden.

Bervin Janssen
Voorzitter VCMB

Bron: www.creditexpo.nl