Bijna één op de tien hypotheekbezitters met een variabel contract of een vast contract dat binnen twaalf maanden afloopt, geeft aan volgend jaar (waarschijnlijk) moeite te hebben met rond te komen door de stijgende (energie)prijzen. Dit ondanks de instelling van een prijsplafond voor energie. Bij hypotheekbezitters met een langer lopend vast contract is dit minder. Voor huurders met een variabel of een vast contract dat binnen twaalf maanden opnieuw afgesloten moet worden, is de groep die in 2023 (waarschijnlijk) moeite verwacht te hebben met rondkomen groter, namelijk bijna een kwart. Dit blijkt uit onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in oktober heeft laten uitvoeren onder hypotheekbezitters en huurders.

Laura van Geest, bestuurder van de AFM: ‘Deze cijfers geven opnieuw aan hoe kwetsbaar veel huishoudens zijn. De AFM houdt de situatie van consumenten die financieel kwetsbaar zijn in de gaten.’

Kwart huishoudens met vast energiecontract verwacht nieuw contract nodig te hebben

Ongeveer een kwart van de huishoudens met een vast energiecontract geeft aan binnen een half jaar een nieuw energiecontract nodig te hebben. Ruim een op de tien hypotheekbezitters en huurders geeft zelfs aan dit binnen drie maanden te moeten regelen. Van de groep hypotheekbezitters heeft bijna driekwart een variabel contract of een vast contract dat binnen twaalf maanden afloopt. Dit geldt voor dertien op de twintig huurders. Driekwart van de hypotheekbezitters, tegenover amper de helft van de huurders, verwacht een (hypothetische) verdubbeling van de kosten voor energie te kunnen dragen.

Ruim de helft van mensen met variabel contract waarbij prijzen maandelijks aangepast kunnen worden

Ongeveer vijf op de tien hypotheekbezitters geeft aan een variabel energiecontract te hebben en vier op de tien een vast contract. De rest geeft aan niet te weten hoe hun energiecontract eruitziet. Van de hypotheekbezitters met een variabel energiecontract, geeft ruim de helft aan een variabel energiecontract te hebben waarvan de prijzen maandelijks aangepast kunnen worden. Bij huurders heeft negen op de twintig een variabel contract, ongeveer negen op de twintig een vast contract en twee op de twintig weet het niet. Zeven van de tien huurders met een variabel energiecontract geven aan dat zij een variabel energiecontract hebben dat maandelijks aangepast kan worden.

Hypotheekbezitters die aangeven of zij verwachten wel of geen moeite te hebben om rond te komen door stijgende energieprijzen:

Verhouding van mensen die aangeven of zij moeite hebben met rondkomen door stijgende energieprijzen

Huurders die aangeven of zij verwachten wel of geen moeite te hebben om rond te komen door stijgende energieprijzen:

Hypotheekbezitters die aangeven of ze moeite hebben rond te komen vanwege stijgende energieprijzen

Bron: AFM