Er is grote ophef over het plan van minister Dekker (Rechtsbescherming) om de tarieven van gerechtsdeurwaarders fors te verhogen midden in de coronacrisis. Dekker laat na om het stelsel te hervormen waardoor de perverse prikkel om zoveel mogelijk geld te verdienen over de rug van schuldenaren alleen maar groter wordt. De Landelijke Organisatie van Sociaal Raadslieden (LOSR) en de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) luiden hierover de noodklok. Zij wijzen erop dat een hausse aan schuldvragen wordt verwacht en mensen door de stijgende tarieven extra diep in de problemen terecht kunnen komen.

Ook Bureau Financieel Toezicht (BFT) dat toezicht houdt op de gerechtsdeurwaarders is kritisch en zegt dat het rapport van de commissie Oskam dat ten grondslag ligt aan het verhogen van de tarieven gebrekkig is. ‘Het biedt onvoldoende onderbouwing voor deze indexering, mede gezien in het licht van de schuldenproblematiek’, aldus directeur Marijke Kaptein.

BFT adviseerde het ministerie van Justitie en Veiligheid ruim een jaar geleden aanvullend onderzoek te doen naar de hoogte van de vergoedingen.

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde incasso-ondernemingen (NVI) verwijst eveneens naar het rammelende Oskam-rapport en stelt dat een heroverweging van de tariefverhoging en het stelsel van marktwerking voor gerechtsdeurwaarders op zijn plaats zou zijn. Dit blijkt uit een rondgang van consumentenprogramma Kassa (BNNVARA) langs organisaties die door het ministerie van Justitie en Veiligheid waren uitgenodigd om te reageren op het ‘Besluit Herijking Schuldenaarstarieven’. Vanavond besteedt het programma hier uitgebreid aandacht aan.

Uit onderzoek van Kassa blijkt dat de minister de tarieven met gemiddeld 16 procent wil verhogen. Opvallend genoeg schieten vooral de meest voorkomende kosten omhoog. De afgifte van een vonnis aan huis wordt bijvoorbeeld 35 procent duurder en gaat ruim 108 euro kosten. Een dagvaarding ontvangen gaat 98 euro kosten (een stijging van 18 procent). En de maandelijkse kosten voor een beslaglegging op het loon gaan met 19 procent eveneens fors omhoog.

Hoe meer handelingen deurwaarders verrichten, hoe hoger de kosten. Door zo snel mogelijk te dagvaarden kan een niet betaalde rekening van 7 euro door incasso-en proceskosten zodoende in een mum van tijd oplopen tot 450 euro. De organisaties kunnen zich daarom niet vinden in de tariefstijgingen als het stelsel niet tegelijkertijd op de schop gaat. ‘Er is een perverse prikkel om zoveel mogelijk te verdienen over de rug van kwetsbare mensen die een rekening vergeten te betalen of die hiervoor het geld niet hebben’, aldus Mr. Saskia van Muiswinkel van de LOSR.

Volgens de LOSR en NVVK zouden deurwaarders voortaan een vaste vergoeding moeten ontvangen. De organisatie wil ook af van de no-cure-no pay afspraken waarbij deurwaarders alleen betaald krijgen als het lukt om schulden te innen. Het gevolg daarvan is dat deurwaarders tot het gaatje gaan om geld te innen. ‘Door een vaste prijs te berekenen, moet de opdrachtgever zich actiever bemoeien met de wijze van invordering waardoor de gerechtsdeurwaarder zich onafhankelijker kan opstellen. Lukt het niet om de schuld te innen, dan zou de opdrachtgever voor de kosten moeten opdraaien’, aldus Van Muiswinkel.

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBVG) stelt dat de tariefverhoging juist hard nodig is omdat gerechtsdeurwaarders met passende tarieven beter in staat zouden zijn hun onafhankelijke rol zorgvuldig in te vullen.

Het is de bedoeling dat de nieuwe tarieven vanaf januari in werking treden. Het besluit moet eerst nog naar de Raad van State.

Bron: Sociaalwerk Nederland