Het is tijd om de tarieven van deurwaarders aan te passen aan de huidige tijd. Dat staat in het rapport dat Minister Dekker van Rechtsbescherming ontving uit handen van Peter Oskam, de voorzitter van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Volgens de commissie staat de sector van gerechtsdeurwaarders onder druk. De commissie ziet echter geen reden de marktwerking binnen de sector terug te draaien. Wel moeten de tarieven worden aangepast. In het najaar zal de minister op het rapport reageren.

De commissie vindt een zekere correctie van de marktwerking op zijn plaats, in het belang van de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder en ter bescherming van mensen met schulden. De ontwikkeling van de tarieven is ook achtergebleven bij de ontwikkeling van de kostprijs van de handelingen van deurwaarders. De commissie adviseert veel van de tarieven die in regelgeving zijn vastgelegd, op gepaste manier te verhogen.

Overige conclusies en adviezen

Om het stelsel van gerechtsdeurwaarders en de tarieven toekomstbestendig te maken adviseert de commissie dat schuldeisers bij individuele dossiers niet mogen verdienen aan het laten verrichten van ambtshandelingen door gerechtsdeurwaarders. De commissie vindt het verder van belang dat binnen de marktwerking het tariefstelsel zodanig wordt ingericht dat het bereiken van minnelijke oplossingen tussen schuldeiser en schuldenaar zonder tussenkomst van de rechter wordt aangemoedigd en (beter) worden beloond.

Taak van de commissie

De commissie had als taak te adviseren over aanpassingen binnen of van het huidige stelsel voor tarifering van de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders om tot een toekomstbestendig stelsel te komen en op basis van de uitkomsten concrete aanbevelingen te doen over de bekostiging van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders. In de commissie waren de belangen van gerechtsdeurwaarders, schuldeisers en mensen met schulden vertegenwoordigd.

Documenten

Staatssecretaris Keijzer stuurt Tweede Kamer een brief over rapport onderzoek naar rechtsbescherming bij aanbesteden en …

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-07-2019

Rapport | 15-07-2019

Rapport | 15-07-2019

Bron: www.rijksoverheid.nl

Gerelateerd nieuws:

KBvG: “Reactie KBvG op adviesrapport commissie Herijking tarieven ambtshandelingen