Nederland moet succesvol worden in het toepassen van Artificial Intelligence (AI) en een nationale AI-strategie opstellen. Dat is de inzet van het publiek-private samenwerkingsverband AINED. In een vandaag uitgebracht rapport (PDF, 25 pagina’s) doet AINED voorstellen voor noodzakelijke acties voor overheden én bedrijven om AI in Nederland naar een hoger niveau te tillen.

Concurrentiepositie

AI is een generieke technologie die veel aspecten van onze samenleving raakt. In een wereld waarin veel landen volop inzetten op AI, is het van groot belang om AI te omarmen. Alleen zo kunnen we de Nederlandse concurrentiepositie en welvaart veilig stellen. Nederland heeft volgens het onderzoek op diverse terreinen een goede positie om juridische, ethische en technische risico’s te ondervangen en te zorgen dat we de ontwikkelingen omzetten in kansen waar alle Nederlanders van profiteren.

Studie

Een andere belangrijke conclusie van het onderzoek is dat er onvoldoende capaciteit is om de sterk groeiende vraag naar AI-studenten en AI-gekwalificeerd personeel bij bedrijven en wetenschappelijke instellingen op te vangen. Nog te weinig Nederlandse op AI georiënteerde bedrijven groeien echt door naar het internationale toneel . Door te zorgen dat meer buitenlandse studenten na hun studie in Nederland blijven, kan dit probleem worden opgelost. Ook moet Nederland een nationaal AI-onderzoekscentrum opzetten en nieuwe bedrijvigheid ondersteunen.

Onderzoek

Voor het eerst is uitgebreid onderzoek gedaan onder een grote groep bedrijven, die zijn gevraagd naar de barrières die zij ervaren om AI meer toe te passen in hun bedrijfsprocessen. Hieruit komen gebrek aan talent (23 procent), gebrek aan (geschikte) data (20 procent) en onzekerheden over regelgeving (17 procent) als de grootste zorgen voorbij. Om AI in Nederland naar een hoger niveau te tillen zullen overheid, kennisinstellingen en bedrijven moeten samenwerken door te verbinden, versnellen en vergroten.

AINED is een samenwerking van VNO-NCW, TopTeam ICT, ICAI, NWO en TNO ondersteund door The Boston Consulting Group en Denkwerk.

Bron: MKB-Nederland