Het recent verschenen rapport van SER-economen over de financiering van het mkb maakt nog eens heel duidelijk dat dit thema de volle aandacht moet hebben en houden, zegt voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland.

Het SER rapport schetst de noodzaak voor een nieuw financieringslandschap, met een veel meer divers en ruimer aanbod van financiers van het mkb dan er nu beschikbaar is.

Van Straalen: “Financiering van het mkb is cruciaal voor herstel van de economie. Hoewel het kabinet goede maatregelen neemt, is zowel voor de korte als lange termijn meer nodig.” Van Straalen noemt het “bijzonder dat in een land met zoveel opgebouwd vermogen nog financieringsproblemen bestaan.” Volgens hem moet allereerst vaart gemaakt worden door de net opgerichte Nederlandse Investeringsinstelling (NIi). Die moet het mogelijk maken om vraag en aanbod (van institutionele beleggers) bij elkaar te brengen.

Van belang is verder dat banken hun essentiële rol in de economie kunnen vervullen. De MKB-Nederlandvoorzitter verwelkomt de Europese stresstest, die de gezondheid van onze banken zal moeten bevestigen. De Nederlandse wetgever moet de Europese regels volgen en geen additionele eisen aan banken gaan stellen. “Dat belemmert onze banken en buitenlandse banken om hier actief te zijn.”

Tot slot wijst van Straalen op de rol die de overheid heeft en zal houden. De dynamiek in het midden- en kleinbedrijf is een belangrijke motor voor economische groei en brengt tegelijkertijd risico’s voor financiers met zich mee. Dat marktfalen vraagt blijvend overheidsmaatregelen, zoals robuuste garantieregelingen.

MKB-Nederland en VNO-NCW dragen met de ondernemerskredietdesk bij aan het inzichtelijk maken van het snel ontwikkelende financieringslandschap respectievelijk financieringsaanbod voor ondernemers.

Bron: MKB Nederland