De Nederlandse banken staan er goed voor met stevige kapitaalbuffers en ze hebben een gezond risicoprofiel. Zij zullen daardoor de kapitaalimpact kunnen opvangen die het gevolg is van de voorstellen die het Bazels comité voor bankentoezicht vandaag heeft gedaan. Nederlandse banken hebben echter blijvende zorg over een internationaal gelijk speelveld voor banken. De Europese Unie zou bij de implementatie rekening moeten houden met verschillen tussen landen en sectoren.

De voorstellen (“Bazel 4”) worden gezien als sluitstuk van de maatregelen die na de kredietcrisis in 2008 zijn genomen ter versterking van de kapitaalbuffers van banken, bij elkaar Bazel 3 genoemd. De volgende stap is dat de nieuwe standaarden van Bazel zullen worden vertaald naar Europese wetten en regels. De Europese beleidsbepalers (Europese Commissie, Europees Parlement en de Raad) zullen hierin hun eigen afwegingen moeten maken en zij kunnen besluiten tot aanpassingen om de voorstellen beter te laten aansluiten op de Europese economische werkelijkheid en regels.

De Nederlandse banken blijven zich inzetten voor een robuust bankenlandschap met stevige kapitaalbuffers die goed zijn afgestemd op de risico’s die banken lopen met hun uitzettingen.

Banken zullen de details van de voorstellen bestuderen om de exacte impact te bepalen.

Bron: DNB / Persbericht Bazels Comite (BCBS)