Het Nederlandse bedrijfsleven wapent zich niet voldoende voor een aankomende recessie. Dit zegt Reza Atighi, managing director van Intrum. Bedrijven nemen te weinig voorzorgsmaatregelen om de betalingsproblemen te voorkomen die de recessie met zich mee zal brengen. Atighi maakt zich zorgen: “De impact van Covid-19 valt op korte termijn mee als gevolg van de overheidssteun en de coulance die partijen hanteren. Het aantal faillissementen is nog niet gestegen, maar dit is waarschijnlijk stilte voor de storm. Reserves lopen leeg en de onderliggende problemen nemen toe. Het is zaak dat het bedrijfsleven de stormluiken ophangt.” Atighi spreekt zich uit naar aanleiding van de resultaten van het European Payment Report (EPR) dat Intrum vandaag uitbrengt.

Volgens het EPR neemt een derde van de Nederlandse bedrijven op dit moment genoegen met langere betalingstermijnen dan comfortabel is. “De focus op tijdige betalingen heeft de afgelopen jaren geen prioriteit gekregen omdat het economisch zo goed ging in Nederland. Daarbij is dit natuurlijk een uitzonderlijke situatie die maakt dat bedrijven coulanter zijn wat betreft de betalingstermijnen. De kans op een recessie is echter erg groot en het aantal faillissementen zal toenemen als de overheid selectiever wordt in het bieden van steun.” Atighi vervolgt: “Het is verstandig om voorbereidingen te treffen, bijvoorbeeld door je debiteurenbeheer en betalingsverkeer op orde te hebben. Focus op het vroeg innen van betalingen voor een goede cashflow. Wacht niet tot de betalingskloof oploopt. En zorg ook dat je voldoende personele bezetting hebt.”

Meer eigen vermogensopbouw

Ook de overheid moet maatregelen nemen volgens Atighi: “De overheid heeft het tot nu toe overwegend goed gedaan. Dankzij de NOW en de gematigde lockdown valt de impact van Covid-19 op korte termijn mee. Maar Nederlandse bedrijven hebben relatief weinig vlees op de botten, ondanks de goede jaren die we achter de rug hebben. Veel ondernemingen zijn niet berekend op een tegenslag van drie tot zes maanden. De overheid zou moeten stimuleren dat bedrijven meer eigen vermogen opbouwen door de fiscale regelingen op dat gebied aantrekkelijker te maken. Daarnaast zouden alternatieve financieringsmogelijkheden meer moeten worden gestimuleerd. Vooral het MKB zou daarvan vruchten plukken.”

 

Administratieve inefficiëntie

 

Vooralsnog veroorzaakte de crisis relatief weinig faillissementen. Dat is volgens Atighi onder meer te danken aan de ruime overheidssteun en de relatief milde lockdown. Atighi: “Daardoor hebben veel bedrijven het kunnen overleven. Maar de maatregelen zullen selectiever worden, met alle gevolgen van dien. Begrijpelijk, overheidshulp moet een steun in de rug zijn, geen infuus. Het bedrijfsleven moet daarom zorgen dat het zaken als cash management en debiteurenbeheer op orde heeft. Roep desnoods hulp in van derden, als je er zelf niet goed in bent. Zorgen dat je processen op orde zijn, is op dit moment van levensbelang.”

 

Onderzoek

 

Intrum doet jaarlijks onderzoek naar het betaalgedrag en perspectief van ondernemingen voor de toekomst, het European Payment Report. Aan het onderzoek werkten 9.980 bedrijven uit 29 Europese landen mee. De enquête werd door onderzoeksbureau Longitude zowel telefonisch als online afgenomen tussen 14 februari en 14 mei. De gegevens zijn zowel op Europees als op landniveau uitgewerkt.

Bron: Creditexpo.nl