Nederlandse CFO’s investeren gemiddeld 16 procent van hun budget in kunstmatige intelligentie. Bij bedrijven met een omzet van meer dan één miljard euro gaat het om gemiddeld 7,6 procent van het budget, tegenover een investering van 20,9 procent bij bedrijven met een omzet tot 100 miljoen euro. Dit blijkt uit de meest recente editie van de halfjaarlijkse Deloitte CFO Survey, waarin het sentiment van Nederlandse CFO’s rond strategische prioriteiten en macro-economische ontwikkelingen in kaart is gebracht.

Desondanks zijn Nederlandse CFO’s somber gestemd over de financiële vooruitzichten van hun bedrijf. Bijna de helft van de CFO’s (47 procent) is pessimistischer over de financiële vooruitzichten van hun bedrijf dan zes maanden geleden, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de voorgaande editie van de Deloitte CFO Survey (voorjaar 2023: 33 procent).

Ondanks economisch uitdagende tijden heeft 44 procent van de Nederlandse CFO’s veel vertrouwen in hun vermogen om succesvol te opereren in het huidige renteklimaat. CFO’s voorspellen dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente over een jaar op 3,8 procent zal vaststellen. Ten aanzien van het inflatiepercentage voorzien Nederlandse CFO’s aankomend jaar opnieuw een lichte stijging tot gemiddeld 3,6 procent in Nederland. Het gemiddelde inflatiepercentage voor Nederland valt daarmee gunstiger uit dan het verwachte Europese gemiddelde van 3,8 procent.

“De huidige economische uitdagingen vragen om sterk leiderschap en een langetermijnvisie op het gebied van duurzaamheid, kunstmatige intelligentie en cybersecurity. Investeringen in deze gebieden kunnen niet worden uitgesteld. In de komende maanden zullen CFO’s moeten balanceren tussen kostenbesparingen op korte termijn en investeringen in de toekomst,” aldus Mohamed Bouker, CFO Program Lead en Partner Consulting bij Deloitte.

CFO’s verwachten snelle opkomst AI bij strategische besluitvorming

CFO’s zijn ervan overtuigd dat de juiste inzet van kunstmatige intelligentie (AI) concurrentievoordeel voor hun bedrijf oplevert. Opvallend is dat desondanks slechts vier procent van de Nederlandse CFO’s in meer dan de helft van de gevallen kunstmatige intelligentie gebruikt om strategische besluiten te nemen. In de komende vijf jaar voorzien CFO’s een sterke opkomst van kunstmatige intelligentie in besluitvormingsprocessen; 57 procent van de Nederlandse CFO’s verwacht dat dit binnen hun bedrijf het geval is.

CFO’s sorteren voor op strengere wet- en regelgeving rondom duurzaamheid

CFO’s verwachten dat de aankomende Tweede Kamerverkiezingen in november een grote impact hebben op wet- en regelgeving rondom duurzaamheid. Vier op de tien (40 procent) CFO’s geeft dan ook aan dat duurzaamheid prioriteit heeft op de beleidsagenda. 47 procent van de CFO’s verwacht dat strengere wet- en regelgeving rondom CO2-emissies en stikstof een negatieve impact heeft op de bedrijfsvoering. 20 procent voorziet juist een positief effect op de bedrijfsvoering. Vier op de tien CFO’s (40 procent) heeft vanwege het huidige politieke klimaat en de aankomende verkiezingen de investeringen in duurzaamheid alvast opgehoogd.

Leiderschap en digitale vaardigheden gezien als meest waardevolle professionele vaardigheden

De economisch uitdagende tijden leiden volgens Nederlandse CFO’s de aankomende maanden tot verschuivingen in het personeelsbestand. 47 procent van de CFO’s verwacht een daling van het aantal werknemers binnen de eigen organisatie. Naar verwachting neemt met name de vraag naar HR- en marketingpersoneel in de aankomende maanden af. CFO’s wijzen leiderschap, kritisch denkvermogen en digitale vaardigheden aan als de meest waardevolle professionele vaardigheden van dit moment. De Deloitte CFO Survey kun je hier downloaden.

Bron: Deloitte