Uit de Betalingsbarometer van kredietverzekeraar Atradius blijkt dat Europese bedrijven in de eerste maanden van 2010 gemiddeld 6 dagen eerder hun rekening voldoen dan vorig jaar. De reden hiervoor ziet Atradius mede in de economische crisis. Bedrijven zijn afgelopen jaar scherper gaan sturen op de snelheid waarmee rekening voldaan worden. Nederlandse bedrijven hanteren tegenwoordig een striktere betalingstermijn dan vorig jaar; zij hebben hun gemiddelde betalingstermijn voor binnen- en buitenlandse klanten teruggebracht van 33 naar 30 dagen. Binnenlandse klanten betalen doorgaans 6 dagen na de gestelde betalingstermijn de rekening (36 dagen), terwijl buitenlandse klanten gemiddeld langer wachten met betaling (40 dagen).

In de zevende editie van de Betalingsbarometer doet Atradius – één van 's werelds grootste aanbieders van kredietverzekeringen en incassodiensten – onderzoek naar de betalingsmoraal van 1.500 ondernemingen in acht Europese landen: Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Denemarken, Zweden en Italië. De verschillen zijn groot: in Duitsland bijvoorbeeld is de gemiddelde betalingstermijn voor klanten 19 dagen, terwijl bedrijven in Italië hun afnemers gerust gemiddeld 60 dagen gunnen voordat ze hun rekening mogen voldoen. Het Europese gemiddelde ligt op 34 dagen. Het binnenlandse betaalgedrag van ondernemingen in Zweden en Denemarken neemt begin 2010 af, terwijl na twee slechte jaren het betaalgedrag van Franse en Engelse ondernemingen verbetert.

Leverancierskrediet niet vanzelfsprekend
In Nederland zeggen minder bedrijven dan vorig jaar last te hebben van afnemers die vertraagd betalen. "We zien ook bij Atradius dat bedrijven zich steeds meer bewust zijn van het belang van gedegen credit- en risicomanagement. Als een bedrijf transparant is in het verstrekken van financiële informatie en binnen een redelijke termijn zijn rekeningen betaalt, is het makkelijker om bank- en leverancierskrediet te krijgen," aldus Bert Bruning, algemeen directeur van Atradius Nederland.

Op de vraag wat voor Nederlandse bedrijven de belangrijkste criteria zijn om goederen of diensten op krediet aan klanten te leveren geven de meeste Nederlandse bedrijven aan dat zij dat doen op basis van de staat van dienst van het bedrijf (track record), door het laten uitvoeren van een kredietwaardigheidcheck (credit check) en bekendheid met de businesspartner (familiarity). Intuïtie wordt als minst belangrijk criterium genoemd.

Overheid slechte betaler
In deze Atradius Betalingsbarometer is gevraagd in welke sectoren men de slechtste betaalervaringen heeft. De publieke sector scoorde op die vraag het hoogste in België, Frankrijk en Nederland. Het percentage van Nederlandse bedrijven dat zegt slechte ervaring met de overheid te hebben is het allerhoogste in vergelijking met de andere Europese landen. Tegelijkertijd scoort de overheid ook hoog op de lijst van beste betalers.
De verklaring is dat de overheid een langzame betaler, maar ook een zekere betaler is.

Bron: APS