Heeft u ook wel eens te maken met debiteuren die een betalingsregeling willen treffen omdat zij uw factuur niet in één keer kunnen betalen? Wat houdt dit in? Bent u een verplicht om een betalingsregeling te treffen? Hoe treft u een betalingsregeling? En wat als uw debiteur de betalingsregeling niet nakomt?

Wat is een betalingsregeling?

Een betalingsregeling houdt in dat u in afwijking op een gemaakte betalingsafspraak (bijvoorbeeld betaling binnen 14 dagen na ontvangst factuur) een afspraak maakt over betaling in delen. U spreekt dan af op welke data uw debiteur welke bedragen voldoet. Ook maakt u afspraken over de te betalen rente.

Bent u verplicht een betalingsregeling te treffen?

U bent wettelijk niet verplicht om met uw debiteur een betalingsregeling te treffen. Een betalingsvoorstel van uw debiteur kunt u weigeren.

Hoe treft u een betalingsregeling?

  • Beoordeel wat maximaal haalbaar is voor uw debiteur: vraag een overzicht van inkomsten en uitgaven op.
  • Houd de regeling (qua duur) zo kort mogelijk: hoe langer de regeling, des te meer risico dat uw debiteur de regeling niet nakomt.
  • Bereken de rente over de afbetalingstermijn.
  • Maak een concreet betalingsschema: data en bedragen.
  • Benoem dat de regeling ineens opeisbaar is indien uw debiteur de regeling niet nakomt. Dit betekent dat u direct juridische actie kunt ondernemen.
  • Leg de regeling vast en laat deze ondertekenen: bij voorkeur in een vaststellingsovereenkomst. Leg dit bij grotere bedragen vast in een notariële akte. Benoem ook de verschuldigde incassokosten bij het niet nakomen van de regeling.

Bron: Bierens blog