Anderhalf jaar geleden was de algemene gedachte dat de economie heel veel hinder zou gaan ondervinden van de coronacrisis. Veel bedrijven zouden failliet gaan en de werkeloosheid en schuldenproblematiek zouden exploderen. Maar hoe anders is het geworden: het aantal faillissementen is nog steeds historisch laag en veel consumenten en bedrijven waren prima in staat om hun betalingsverplichtingen na te komen. De verwachte toestroom bij schuldhulpverleners en voedselbanken bleef uit en er kwam een record aan spaartegoeden bij. De belangrijkste reden is wel duidelijk, namelijk de financiële ondersteuningsmaatregelen vanuit de overheid waardoor voor velen het inkomen en een deel van de vaste lasten gegarandeerd werden. Maar door de lockdowns veranderde ook het bestedingspatroon van veel consumenten.

In maart 2020 heeft Flanderijn onder 175 creditmanagers onderzoek gedaan naar de verwachtingen met betrekking tot het betalingsbedrag van bedrijven en consumenten tijdens de crisis en hen ook gevraagd hoe zij hun debiteurenbeheer en incassobeleid hierop gingen aanpassen. Bijna twee derde van de respondenten gaf aan het debiteurenbeleid te versoepelen, mede onder politieke en maatschappelijke druk.

Nu, een jaar later, hebben zij bij schuldeisers onderzocht of deze verwachtingen kloppen met de realiteit. Want was de terughoudendheid bij het incasseren van vorderingen wel nodig? En wat zijn de verwachtingen van creditmanagers voor de periode na het stopzetten van overheidssteun? De antwoorden op deze vragen en de verdere resultaten van dit onderzoek leest u in Het Coronavirus en Betalingsverplichtingen na de Lockdown. Aan dit onderzoek hebben 178 creditmanagers deelgenomen, werkzaam bij diverse schuldeisers.

Bron: Flanderijn

Flanderijn is  sponsor van Credit Expo 2021, die dit jaar op donderdag 28 oktober in congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogenbosch zal plaatsvinden. Wilt u meer weten over Flanderijn en persoonlijk kennismaken, bezoek dan standnummer 14. Klik hier om u aan te melden voor een bezoek aan Credit Expo (gratis toegang als u tot de doelgroep behoort).