De regering moet met een onderzoek komen om het handelsregister te ontsluiten als open data.

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde recent een motie van Tweede Kamerlid Kees Verhoeven (D66) met deze strekking. Het onderzoek moet in het voorjaar van 2016 gereed zijn.

Overweging van de Tweede Kamer om de regering om dit onderzoek te verzoeken is dat een openbaar handelsregister goed is voor de economie, handel en investeringen.

Ook kan het leiden tot innovatie in dienstverlening. Verder is het handelsregister in veel van de ons omringende landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, België en Noorwegen, openbaar.

Bron: KNB.nl