De overheid komt nog steeds de beloftes niet na om haar betaalgedrag te verbeteren.

Van alle organisaties is de overheid nog steeds de traagste betaler, zo blijkt uit de meest recente Trendmeter van OnGuard. Tijd voor maatregelen, vindt het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB), de brancheorganisatie van bedrijven die actief zijn binnen het aandachtsgebied creditmanagement.

Uit het Trendmeter-onderzoek blijkt dat credit managers de overheid met voorsprong de slechtste beoordeling geven van alle branches. Waar de beoordeling voor de overheid als betaler ten opzichte van vorig jaar gelijk is gebleven, is die van het bedrijfsleven verbeterd. Op een schaal van 1 (langzaamste betaler) tot 6 (snelste betaler) krijgen zeer grote bedrijven een 2,6 als beoordeling (was 1,9), grote ondernemingen een 3,1 (vorig jaar 2,4), middelgrote bedrijven een 3,5 (was 2,8) en kleine bedrijven een 2,7 (2,5 vorig jaar). Ondanks de beloften tot verbetering, scoort de overheid evenals vorig jaar een 1,1.

Voorbeeldfunctie
Premier Balkenende en toenmalig minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) beloofden vorig jaar dat de overheid sneller zou gaan betalen. Vooral het MKB was niet te spreken over het betaalgedrag van overheden. Nu blijkt dat die beloftes niet zijn nagekomen.

“De overheid heeft een voorbeeldfunctie voor het bedrijfsleven,” zegt Bervin Janssen, voorzitter van het VCMB. “Het sneller betalen van de rekeningen was een goed voornemen, maar in de praktijk is daar nog niets van te merken. Het is tijd om de overheid te stimuleren. Wij steunen elk initiatief om het betalingsgedrag door de overheid te verbeteren, zoals www.snellerbetalen.nl van MKB Nederland, de website die de betalingssnelheid van overheden registreert.”

Janssen benadrukt het belang van tijdig betalen. “Met name kleinere bedrijven beschikken niet over de financiële reserves om lang op geld te kunnen wachten. Daarbij komt dat overbruggingskredieten momenteel erg duur zijn. Wachten op geld is een serieus probleem voor veel kleine ondernemers. Door sneller te betalen, kan de overheid de economie een flinke impuls te geven zonder dat het geld hoeft te kosten.” Daarnaast zijn bedrijven volgens Janssen gebaat bij goed creditmanagement. “Ook dat verkleint de financieringsbehoefte. Kleine ondernemers doen er goed aan om zich niet te bescheiden op te stellen tegen de overheid.”

Zwartboek
Ruim de helft van de ondervraagde credit managers staat positief tegenover het openbaar maken van slecht betalende overheden, zoals MKB Nederland sinds dit voorjaar doet met de website www.snellerbetalen.nl. Van de ondervraagden zegt 34% dat deze informatie hen helpt in hun dagelijkse werkzaamheden.

Bron: creditexpo.nl