De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) start samen met de stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) experimenten om gedwongen verkoop van een woning te voorkomen. Doel is te onderzoeken wat de samenwerking tussen geldgevers en corporaties kan opleveren voor de huiseigenaren die hun huis gedwongen moeten verkopen.

Jaarlijks ontvangt de WEW (Waarborgfonds Eigen Woningen) zo'n 1400 meldingen van betalingsachterstand, waarvan er zo'n 1000 tot schadedeclaratie leiden. Dit aantal neemt door de kredietcrisis toe. De maatschappelijke ellende kan heel groot zijn, zeker als je met je kinderen op straat komt te staan en op zoek moet naar vervangende woonruimte in een andere buurt. Het voorkomen van deze problemen kan dus veel leed, maar ook veel financiële schade bij eigenaar, bank en waarborgfonds voorkomen.

Verkenning
In 2008 startte de SEV op initiatief van corporatie Intermaris Hoeksteen een verkenning naar gedwongen verkoop. SEV liet onder dertig partijen, waaronder geldgevers, kredietbanken, wooncorporaties en de WEW een verkenning uitvoeren. Het rapport van deze verkenning is te lezen via de link in de 'Zie ook'-kolom.

De verkenning toonde aan dat samenwerking tussen corporaties en geldgevers meerwaarde kan hebben bij deze groep. Dit geldt niet alleen in financieel opzicht, maar ook in maatschappelijk opzicht. In de experimenten treden banken en corporaties snel op bij betalingsachterstanden en bieden onder meer budgethulp, uitstel van rentebetaling en vervangendehuisvesting.

Van koop naar huur
Corporaties hebben veel ervaring met het verlenen van herhuisvesting en budgethulpverlening aan huurders die in de problemen komen. Ze kunnen daarom een rol spelen door bij een onontkoombare verkoop de woning aan te kopen en een huurcontract aan te bieden, of voor herhuisvesting te zorgen. In 2010 worden de eerste resultaten van de experimenten verwacht.

Bron: www.aedesnet.nl