"Door steeds tragere betalingen brengen overheden samen met de grotere bedrijven die ook steeds trager betalen, de MKB-bedrijven in de problemen omdat zij steeds meer kredietruimte nodig hebben." Dat stelt Jan van der Leij, secretaris van de sectie grondverzet van Cumela Nederland. Hij roept de politiek verantwoordelijken op om er voor te zorgen dat de normale betalingstermijn van 30 dagen weer in ere wordt hersteld.

Volgens Van der Leij spant momenteel de gemeente Noordenveld de kroon. Daar besloot de gemeenteraad in het kader van de bezuinigingen de leveranciers pas na 60 dagen te betalen. Sneller kan, maar dan past de gemeente eenzijdig een betalingskorting van 2% toe. Daarnaast betalen veel vooral grotere bedrijven pas na 90 dagen.

Van der Leij roept daarom de overheid op om het voortouw te nemen en het betalingsgedrag drastisch aan te pakken. "De normale betalingstermijn van 30 dagen moet weer in ere hersteld worden, zodat de bedrijven weer kunnen investeren en niet het geld opzij moeten zetten om de overheid te financieren", aldus Van der Leij.

Bron: AgriHolland.nl