Het voorgestelde openbare UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) tegen witwassen en financiering van terrorisme is een te grote inbreuk op de privacy van familiebedrijven. Dat schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW in een reactie aan het kabinet op de consultatie over het register, dat op een Europese richtlijn is gebaseerd.

Veiligheid

In het kader van het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme moeten de uiteindelijke belanghebbenden in ondernemingen en rechtspersonen worden geregistreerd. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW vormt de huidige Europese richtlijn een ‘te zware inbreuk’ op de privacy van de 260.000 familiebedrijven in Nederland (70 procent van het aantal ondernemingen met personeel). In geval van een openbaar raadpleegbaar register vrezen familiebedrijven voor de veiligheid van de familieleden achter hun bedrijven.

Haaks op EU-recht

Recente uitspraken van mensenrechtenhoven wijzen op een verscherping van de bescherming van privacy en persoonsgegevens. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de richtlijn niet langer in overeenstemming is met het EU-recht, menen MKB-Nederland en VNO-NCW. Het kabinet moet daarom bij de Europese Commissie aandringen op aanpassing van de richtlijn. Bovendien gaat de door het kabinet voorgestelde regeling verder dan de richtlijn voorschrijft, waardoor die in nog sterkere mate in strijd is met het EU-recht.

Administratieve lasten

Meldingsplichtige instellingen zoals banken, verzekeraars, notarissen en advocaten moeten bij hun cliënten de identiteit van de uiteindelijk belanghebbenden onderzoeken. Dat kan voor zowel de instellingen als hun cliënten tot naar verhouding hoge kosten en administratieve lasten leiden. Bij de implementatie van de richtlijn moet daarom goed worden gekeken naar de mogelijkheden tot vermindering daarvan.

Bron: MKB Nederland