De Amerikaanse hypotheekmarkt, waar de kredietcrisis in 2007 begon, staat nog steeds onder druk. Uit nieuwe cijfers van TransUnion blijkt dat 1 op de 17 hypotheekbezitters in Amerika een betalingsachterstand heeft van meer dan zestig dagen. Voor het tiende achtereenvolgende kwartaal steeg het aantal mensen met een achterstand, inmiddels naar 5,81%.

TransUnion maakt regelmatig cijfers bekend over leningen en hypotheken. Grondslag voor de statistieken zijn het aantal mensen die meer dan 60 dagen achter zijn met de rentebetalingen en/of aflossingen van hun hypotheek, gemeten uit een database van 27 miljoen kredietnemers. Het percentage is in het tweede kwartaal van dit jaar naar een nieuw record gestegen.

Ondanks dat de snelheid waarmee de markt verslechtert wat afneemt, is het aantal mensen met een achterstand 65% meer dan het tweede kwartaal van 2008. Ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar was de stijging 11,6%. De Federal Reserve komt zelfs op hogere percentages uit, namelijk 8,84% voor woninghypotheken en 7,91% voor leningen voor commercieel onroerend goed.

De achterstand is niet over het hele land gelijkelijk verdeeld. De staten Nevada, Florida, Arizona en Californië voeren de lijst aan met percentages van 12 tot 13. De gemiddelde hypotheekschuld is ongeveer $ 195.000 en weer licht gestegen.

De analisten van TransUnion verwachten dat door de hoge en misschien later weer stijgende werkloosheid, het percentage achterstallige betalingen dit jaar nog zal oplopen naar 7%. Ook de dalende huizenprijzen vormen hierbij een groot probleem. In Florida verwacht men zelfs uit te komen op 19%. Dat betekent dus dat in de sunshine state één op de vijf hypotheeknemers een achterstand heeft. Wie ooit ambities had om een huis in het zonnige Florida te kopen, kan nu zijn slag slaan. De gemiddelde huizenprijs is de afgelopen twaalf maanden met zo'n 30% gedaald.

De hypotheekmarkt loopt doorgaans achter bij de rest van de economie. Dus ook al zien we hier en daar hoopvolle tekenen, het duurt nog geruime tijd eer dat een economische opleving doorwerkt in de portemonnee en het aflossingpatroon van de gemiddelde hypotheeknemer.

Het percentage achterstallige betalingen van alle leningen gecombineerd (zoals hypotheek en autoleningen) dan komt dat volgens de Centrale Bank op 6,49% uit. Een dramatisch percentage, maar ook in 1991 zagen we cijfers van net iets boven de 6%.

Een van het gevolgen de crisis is wel dat mensen genegen zijn meer te gaan sparen, zélfs de Amerikanen. In het tweede kwartaal van dit jaar daalde voor de vijfde achtereenvolgende keer het consumentenkrediet met maar liefst met 5,2%. Een percentage dat gelijk was aan de spaarquote. Ook de creditkaartkredieten zijn voor de tiende achtereenvolgende keer gedaald. Het is jammer dat er juist nu gespaard wordt, juist nu het geld hard nodig is om de economie te stimuleren

Bron: www.pluspost.nl