Vrijwel alle MKB-bedrijven in Nederland hebben te maken met wanbetalingen, terwijl slechts 2,2 procent is verzekerd tegen de gevolgen hiervan.

Zo lopen veel bedrijven omzet mis en komt de continuïteit van bedrijven in gevaar. Dit zijn de conclusies uit een onderzoek dat Atradius – de grootste kredietverzekeraar van Nederland – heeft verricht in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. MKB-bedrijven laten na hun kredietrisico’s te verzekeren, omdat de meeste oplossingen onvoldoende aansluiten op hun behoefte aan flexibiliteit, transparantie en keuzevrijheid. Vrijwel elk MKB-bedrijf in Nederland heeft in meer of mindere mate te maken met wanbetaling. Elke kwartaal gaan duizenden bedrijven failliet en komen daardoor hun betalingsverplichtingen niet na. De hoogte van de gederfde inkomsten loopt voor veel MKB-bedrijven al snel op tot duizenden of zelfs tienduizenden euro’s.

MKB’er nauwelijks beschermd tegen risico’s wanbetaling

Uit het onderzoek van Atradius komt naar voren dat MKB-bedrijven hun kredietrisico’s niet of nauwelijks afdekken en dat bestaande oplossingen onvoldoende aansluiten op hun behoeften. Zo doen met name kleine bedrijven (53 procent) en middelgrote bedrijven (55 procent) een beroep op de Kamer van Koophandel bij het maken van een risico-inschatting, soms in combinatie met een bedrijfsbezoek. Deze laatste methode wordt vooral beproefd door grotere bedrijven (55 procent), die ook vaker een kredietcheck inzetten om de kredietwaardigheid van zakelijke relaties te toetsen. Dit doen bijna 6 op de 10 van deze bedrijven, meestal gecombineerd met een persoonlijk bezoek, het inwinnen van informatie bij zakenrelaties en/of de Kamer van Koophandel. Slechts 16 procent van de kleine MKB’ers maakt gebruik van een kredietcheck. Veel vaker zetten zij incassoservices in. Dit geldt voor een derde van de kleinere bedrijven. Middelgrote bedrijven gebruiken het meest een combinatie van een advocaat of gerechtsdeurwaarder (39 procent), of kiezen voor een bankgarantie (39 procent) of incassodiensten (36 procent). Ruim een kwart gebruikt kredietinformatie. Grote bedrijven gebruiken het vaakst een combinatie van een bankgarantie (48 procent) en een advocaat/gerechtsdeurwaarder (43 procent). Bijna 3 op de 10 van deze ondernemers zet kredietinformatie in om de kredietwaardigheid van afnemers te beoordelen.

Behoefte aan keuzevrijheid en flexibiliteit

Deze oplossingen sluiten echter onvoldoende aan op de behoefte van MKB’ers aan een totaaloplossing met voldoende keuzevrijheid en flexibiliteit. Zo willen zij de vrijheid hebben om te kiezen of zij hun volledige debiteurenportefeuille of slechts een aantal debiteuren meeverzekeren. Ook willen zij zelf bepalen of en vanaf welk moment zij het incasso overdragen. Zo benadrukt 55 procent van de MKB’ers dat incasso onderdeel moet zijn van de kredietverzekering en kiest 64 procent voor flexibele termijnen per afnemer. Verder vinden bedrijven het belangrijk dat ze vrij zijn in de keuze tot welk bedrag zij hun risico’s afdekken. Zo geldt voor de helft van de MKB-bedrijven dat zij een geselecteerd aantal klanten of projecten willen verzekeren en niet de volledige omzet. De prijs die deze ondernemers bereid zijn voor een kredietverzekering te betalen, ligt tussen 0,8 en 1,5 procent van de verzekerde omzet.

De kleine groep MKB’ers die wél een kredietverzekering heeft afgesloten, doet dit omdat zij zich bewust zijn van de gevaren en risico’s voor hun bedrijfsvoering en hiertegen iets willen doen. De argumenten die ondernemers noemen om niet tot het afsluiten van een kredietverzekering over te gaan, zijn dat zij vaak onbekend zijn met het product en als het product wel bekend is, zij het vaak te ingewikkeld en kostbaar vinden. Dat geldt vooral voor kleinere en middelgrote bedrijven. Bovendien geven bedrijven er regelmatig de voorkeur aan risico’s zelf te verzekeren.

Flexibel, transparant en betaalbaar

Atradius speelt in op de behoeften in het MKB en introduceert mkbZeker: een kredietverzekering die op maat is gesneden voor het MKB. “Het voordeel van deze verzekering is dat deze transparant en flexibel is en veel keuzevrijheid biedt. Zo kunnen bedrijven – in tegenstelling tot een traditionele kredietverzekering – zélf aangeven welke debiteuren zij in hun portfolio willen meeverzekeren. Bovendien kan de ondernemer zelf het incassotraject inzetten en is hij niet verplicht de incasso na een specifieke termijn over te dragen”, licht Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland, toe. “Het bijzondere aan mkbZeker is dat hiermee een kredietverzekering is ontwikkeld die helemaal is afgestemd op de behoeften van MKB-bedrijven en hen beschermt tegen de risico’s van wanbetaling.”

Bron: www.creditexpo.nl