Papieren aandelen aan toonder worden afgeschaft voor niet-beursgenoteerde vennootschappen. Straks kunnen aandelen aan toonder alleen nog via een effectenrekening worden verhandeld. Daardoor zijn de houders van deze aandelen niet langer anoniem. Aan de hand van zo’n effectenrekening, of het aandeelhoudersregister van een naamloze vennootschap, is eenvoudig na te gaan wie een aandeel aan toonder in handen heeft.

Doel van de maatregel is te voorkomen dat deze stukken worden misbruikt voor financiering van terrorisme, of voor belastingontduiking en witwassen. Daarmee volgt het kabinet de aanbevelingen van het Global Forum en de Financial Action Task Force (FATF). Dit staat in een wetsvoorstel van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) dat vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend.

Minister Dekker: ‘Papieren aandelen aan toonder staan niet op naam en kunnen makkelijk van eigenaar wisselen, omdat de houder niet geregistreerd staat. Dat maakt ze ook kwetsbaar voor misbruik. Afschaffing draagt bij aan de integriteit van het financiële stelsel.’ Iemand met een papieren aandeel aan toonder kan zijn stukken inleveren bij de vennootschap die ze heeft uitgegeven en krijgt daarvoor in de plaats een aandeel op naam.

Ook andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Luxemburg en België hebben soortgelijke maatregelen genomen, mede naar aanleiding van de aanbevelingen van het Global Forum en de FATF.

Bron: Rijksoverheid.nl