Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen i.v.m. met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg.

Bron: KBvG