De rechtbanken Rotterdam, Midden-Nederland en Zeeland-West-Brabant starten vanaf 13 december 2019 samen met een aantal bewindvoerders een proef om digitale communicatie in Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen-zaken (Wsnp-zaken) te testen. De schuldsaneringen zijn na de Faillissementen en Bewind door professionele bewindvoerders de derde zaakstroom van Toezicht die digitaal gaat.

Effectiever en efficiënter

Tijdens de pilot ‘digitalisering Wsnp-zaken’ wordt een beperkt aantal lopende en nieuwe zaken digitaal behandeld. Met deze digitale communicatie kan de Rechtspraakmedewerker effectiever en efficiënter toezicht houden in de dossiers en over de dossiers heen.

Iedere pilot-rechtbank heeft een aantal Wsnp-bewindvoerders gevraagd om deel te nemen aan de proef, om zo ervaring op te doen met digitaal werken. Zij loggen straks met een eHerkenningsmiddel (betrouwbaarheidsniveau 3) in op het beveiligde webportaal ‘Mijn Rechtspraak Toezicht Wsnp’. Daarin kunnen zij onder andere verslagen, verzoeken en berichten versturen, ontvangen en inzien.

Landelijke uitrol

De pilot loopt tot half 2020. Als de digitale communicatie tussen de pilot rechtbanken en de bewindvoerders naar behoren werkt, wordt er geëvalueerd en wordt er bij een positieve uitkomst na de zomer van 2020 landelijk uitgerold. Voor de landelijke uitrol maken alle rechtbanken in overleg met Wsnp-bewindvoerders afspraken over de (verdere) digitalisering van Wsnp-dossiers.

Het Rechtspraak Servicecentrum is het aanspreekpunt voor eventuele vragen voor de pilot bewindvoerders.

Bron: de Rechtspraak