Vanaf 2017 wordt 35 miljoen euro extra per jaar in de kwaliteit van de rechtspraak geïnvesteerd. Dat zijn de Raad voor de rechtspraak en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie overeengekomen in het zogeheten prijsakkoord voor de periode 2017 tot en met 2019. De minister is tevreden over het prijsakkoord. Het biedt volgens hem de noodzakelijke ruimte om verder te investeren in de kwaliteit van de rechtspraak.

De rechtspraak vervult een wezenlijke maatschappelijke functie voor burgers en bedrijven en ze levert een belangrijke bijdrage aan de economie. Minister Van der Steur hecht veel waarde aan een adequate financiering voor de rechtspraak, zodat deze haar positie in de rechtstaat ten volle kan waarmaken. De structurele investering van 35 miljoen euro vanaf 2017 komt bovenop de extra bijdrage van structureel 25 miljoen euro die in de begroting 2016 van Veiligheid en Justitie al is toegevoegd voor het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) van de rechtspraak. Daarnaast is in het nieuwe prijsakkoord ook 10 miljoen euro extra per jaar beschikbaar voor kosten die de rechtspraak moet maken door nieuwe of veranderende wet- en regelgeving.

In het prijsakkoord is rekening gehouden met de gevolgen van modernisering, vereenvoudiging en digitalisering van procedures in de rechtspraak. Deze maatregelen moeten leiden tot een beter toegankelijke rechtspraak en leveren de komende jaren besparingen op. De uitvoering van het programma KEI vergt de komende jaren wel eerst investeringen. Met de rechtspraak is afgesproken dat gezamenlijk naar een oplossing wordt gezocht wanneer verwachte besparingen later komen dan verwacht, bijvoorbeeld door vertraging op een onderdeel in het programma.

Bron: Rijksoverheid.nl