Op dinsdag 24 oktober om 13.15 uur wordt het wetsvoorstel “Meedelen in beslag” met een toelichting aangeboden aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Sociale zaken en Werkgelegenheid door Marc Mulder van Movisie en Paul Otter van Syncasso.

Paul: “Als de gerechtsdeurwaarder beslag legt op inkomsten (bijv. loon of uitkering) wordt het beschikbare bedrag boven de beslagvrije voet (BVV) gebruikt om de schuld en invorderingskosten te betalen. De beslagvrije voet laat geen ruimte om andere schulden te betalen, terwijl die er wel vaak zijn. De schuldeisers van de andere schulden moeten zelf ook beslag laten leggen als ze een betaling willen voor hun vordering. De extra kosten die dat met zich meebrengt zorgen dat het risico op problematische schulden toeneemt.”

Het wetsvoorstel “Meedelen in beslag” is doorontwikkeld vanuit een eerder gepubliceerd whitepaper over de Geregistreerde Schuldregeling. Het wetsvoorstel regelt dat bij een beslag op inkomsten het bedrag boven de beslagvrije voet wordt gebruikt om ALLE schulden af te lossen. Daardoor worden de beslagvrijevoet en de bestaanszekerheid van de schuldenaar beter geborgd én wordt het risico op problematische schulden voorkomen.

Concrete besparingen

Syncasso en Movisie hebben het voorstel doorontwikkeld in een aantal sessies met stakeholders en hebben de feedback verwerkt tot een wetsvoorstel en een toelichting. Voor de ongeveer 240.000 lopende loonbeslagen (SNG, 1-1-2023) is dit een oplossing om met de inhoudingen uit het beslag alle schulden te betalen en extra kosten voor dagvaardingen en beslagen te voorkomen.

Marc: “De aanleiding van “Meedelen in beslag” is de wanhoop en stress die ontstaat bij mensen met meerdere schulden die te maken krijgen met beslaglegging op het inkomen. Doordat het hele beschikbare budget naar de beslaglegger gaat is er geen ruimte om af te lossen aan andere schuldeisers. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Mensen onder extreme stress hebben minder overzicht en grip op hun leven. De psychische druk heeft soms ook ernstige gevolgen zoals verslaving, huiselijk geweld en soms zelfs suïcide. Dankzij ‘Meedelen in beslag’’ is een oplossing voor alle schulden binnen bereik en is de weg naar hulpverlening eenvoudiger”.

Bron: Syncasso