Syncasso heeft in 2023 niet alleen de bedrijfsdoelstellingen behaald, maar heeft ook haar maatschappelijke betrokkenheid vergroot. 2023 was een bewogen jaar vol economische en maatschappelijke onzekerheden. Dit bracht uitdagingen met zich mee, maar ook kansen voor groei en verbetering van de dienstverlening. Duurzame oplossingen, innovatie en de professionaliteit van de medewerkers hebben bijgedragen aan verdere groei en een versterking van de marktpositie.

Syncasso heeft opnieuw meer dossiers in de minnelijke fase kunnen oplossen, wat hogere kosten voor debiteurklanten heeft voorkomen. Naast efficiënt incasseren, zet Syncasso zich in om problematische schulden te voorkomen, vroegtijdig risico’s te signaleren en debiteurklanten te beschermen tegen onnodige (gerechtelijke) kosten. De mensen, processen en systemen van Syncasso zijn hier volledig op ingericht.

Positief bedrijfsresultaat

In 2023 heeft Syncasso 17,5 procent meer nieuwe dossiers in behandeling genomen vergeleken met het jaar daarvoor. Gewonnen aanbestedingen en benchmarks bij opdrachtgevers hebben bijgedragen aan deze toegenomen instroom. De bruto omzet is met 9,8 procent gestegen ten opzichte van 2022. Ondanks de toegenomen kosten is het bedrijfsresultaat verder verbeterd.

Van idee, naar whitepaper, naar concept wetsvoorstel

Samen met ketenpartners heeft Syncasso het concept van de Geregistreerde Schulden Regeling (GSR) ontwikkeld en uitgewerkt in een whitepaper, met als doel onnodige kosten, escalatie en stress voor burgers met schulden te voorkomen. Met ketenpartners en experts is hiervoor het conceptwetsvoorstel ‘Meedelen in beslag’ ontwikkeld, dat op 24 oktober 2023 is aangeboden aan de voorzitter van de vaste commissie SZW.

Strategische koers 2024-2027

Syncasso heeft een nieuwe strategische koers voor 2024-2027 ontwikkeld met programma’s gericht op duurzaamheid, continuïteit, veiligheid, digitalisering en de kwaliteit van management, organisatie en leiderschap.

Als voorbereiding op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) publiceert Syncasso naast een financieel Cash-verslag ook een duurzaamheid Care-verslag. Beide verslagen zijn te lezen via de onderstaande links.

Bron: Syncasso