De Credit Managers’ Index (CMI) is in januari met 7,7 punten gedaald ten opzichte van de uitmuntende maand december, de maand uitkomst is 52,7. Hiermee opent 2018 voorzichtig en misschien zelfs op het randje. Met name de positieve factoren zoals omzet en nieuwe klanten zijn aan het begin van het jaar flink gedaald. Het aantal nieuwe klanten daalde zelfs onder de groeigrens van 50. Het vervallen saldo zorgt meteen al voor een uitdaging voor de credit manager, de omzet van december blijft voor een groot deel lang openstaan. Deze gevaarlijke indicator is flink door het ijs gezakt en toont aan dat het toenemende vertrouwen in de economie de betaalmoraal niet ten goede komt. De credit manager laat ten faveure van commercie de touwtjes vieren en dat terwijl er in januari toch weer 359 uitgesproken faillissementen vielen te betreuren (bron: www.faillissementen.com). Dit is het hoogste aantal sinds mei vorig jaar. Vorige maand meldden we nog dat er meer risico wordt gelopen, we zien dan ook de index die aangeeft hoe het is gesteld met de afschrijvingen dubieuze debiteuren dalen. Tijd om de grip terug te pakken. Met lage marges is het goedmaken van afgeschreven bedragen lastiger dan vaak wordt gedacht. Vandaag opende de beurs zeer laag om maar niet te spreken van de koersval van de crypto coins. Waarschijnlijk allemaal correcties van een oververhitte markt, maar toch blijft het belangrijk om in deze tijd als credit manager de regie te houden. Omzet is pas omzet als deze is betaald!

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de 85e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.

De gecombineerde Nederlandse CMI voor januari 2018 komt uit op 52,7 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), een daling van 7,7 punten ten opzichte van december. De gunstige factoren zijn gezamenlijk fors gedaald van 71,8 naar 56,7. Op zich geen verontrustende uitkomst en voor de tijd van het jaar een uitkomst die we konden verwachten. Wat minder positief stemt, zijn de ongunstige factoren. Deze laten weer een verslechtering zien en dalen van 52,8 naar 50,0. Op het randje van krimp en daarmee een signaal dat het nieuwe jaar scherper moet worden ingestoken. De omzet van de vorige maand blijft voor een groot deel nog onbetaald en we zien een verslechtering in de afboekingen en het aantal faillissementen. Geen goede cocktail voor de credit manager die ervoor moet zorgen dat facturen zo snel mogelijk worden voldaan tegen zo min mogelijk afschrijvingen. Het mag de meeste bedrijven dan voor de wind gaan maar dat betekent niet dat er rustige achterover kan worden geleund. De opening van 2018 is de laagste uitkomst sinds januari 2013 en toen kropen we net uit een dal…

Ook meedoen met de CMI? ga naar www.creditmanagersindex.nl

Bron: Ultimoo Group