De Credit Managers’ Index (CMI) is in november met 4,4 punten gestegen ten opzichte van oktober, de maand uitkomst is 58,7. Een uitkomst die gelijke tred houdt met de ook alsmaar stijgende Purchase Managers Index (PMI) die in november uitkomt op zelfs 62,4. De CMI toont deze keer alle factoren boven de 50, dit is sinds maart 2011 niet meer voorgekomen. Wat opvalt is dat het aantal kredietafwijzing en het aantal zaken waarvoor een deurwaarder of incassobureau is ingeschakeld fors is verminderd en daarmee een verbetering van meer dan 50% teweeg heeft gebracht. Met een aanhoudend laagterecord in het aantal faillissementen is het echter wel even afgelopen in november waren er 385 faillissementen uitgesproken (bron:  www.faillissementen.com) een stijging van 33%. Aan de andere kant zien we ook dat het jaargemiddelde per maand op dit moment op 349 staat, een daling van 24% ten opzichte van 2016. In 2013 waren dit er nog meer dan 800 per maand. Kortom alle seinen staan op groen om ook dit jaar weer met een positief jaarcijfer te eindigen.

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de 83e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.

De gecombineerde Nederlandse CMI voor september 2017 komt uit op 58,7 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), een daling van 4,4 punt ten opzichte van oktober. De gunstige factoren zijn gezamenlijk gedaald van 66,1 naar 61,1. Omzet en aantal nieuwe klanten heeft zich gestabiliseerd in de afgelopen twee maanden, de ervaring leert wel dat dit de
komend maand nog zal stijgen. De ongunstige factoren laten een flinke verbetering zien en stijgen van 46,4 naar 57,1. De tijdelijk dip die in oktober zichtbaar was heeft zich hersteld en was voornamelijk het gevolg van een opschoning van de boeken na de zomer. De laatste maand van het jaar is ingegaan en als de CMI vasthoudt aan de trend dan zou de totaal uitkomst weleens boven de 60 kunnen komen. Op dit moment zijn er nog geen tekenen van verval. Daarentegen zal een uitkomst die hoger ligt dan het recordjaar 2015, waarin nagenoeg alle factoren stevige verbeteringen lieten zien niet het geval zijn. Toen moeste de credit manager van ver komen, dat is nu allerminst het geval in deze periode van hoogconjunctuur.

Bron: Ultimoo