De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) dringt aan op een snelle invoering van het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening. De behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer bevindt zich in de afrondende fase, maar inmiddels heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG laten weten dat zij het wetsvoorstel niet langer steunt. De KBvG ziet daarmee een uniforme gemeentelijke zorgplicht voor de schuldhulpverlening in gedrang komen, met alle gevolgen van dien voor de positie van zowel de schuldenaren als de schuldeisers. De deurwaarders pleiten daarom nogmaals voor een wettelijke regeling die meer duidelijkheid biedt.
Door de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening krijgen alle gemeenten in Nederland zorgplicht voor de schuldhulpverlening. Gemeenten moeten beleid maken op dit terrein en worden verplicht om de wachtlijsten voor schuldhulpverlening tot maximaal vier weken te beperken. De VNG heeft zich nu tegen het wetsvoorstel gekeerd, omdat zij een beperking van de eigen beleidsvrijheid en meer kosten voor gemeenten voorziet.

"Juist die gemeentelijke beleidsvrijheid baart ons grote zorgen", aldus Karen Weisfelt, directeur van de KBvG. "Op dit moment ontbreekt het daardoor aan een heldere, uniforme aanpak van schuldhulpverlening. Veel gemeenten hebben hun zaken goed op orde, maar er zijn ook gemeenten waarvoor dat niet geldt. Die hebben deze wet toch echt nodig als stok achter de deur."

Duidelijke afspraken
De gerechtsdeurwaarders zien een enorme toeloop op de schuldhulpverlening. Aan de ene kant hebben zij te maken met schuldeisers die graag zo snel mogelijk hun geld willen zien, aan de andere kant met schuldenaren die niet in staat zijn om te betalen en al hun hoop hebben gevestigd op de professionele schuldhulpverlening.

Weisfelt: "Juist daarom is het zo belangrijk dat de minimale kwaliteit van de schuldhulpverlening door wetgeving wordt geborgd. Schuldeisers en schuldenaren moeten weten waar ze aan toe zijn. Duidelijke afspraken die moeten voorkomen dat schuldenaren met problematische schulden nog verder in de problemen komen. Wij ondersteunen daarom de oproep van Joke de Kock van de verenging voor sociaal bankieren en schuldhulpverlening NVVK om het wetsvoorstel snel te behandelen en in te voeren."

Bron: creditexpo.nl